1 Photo - Oct 4, 2014
Video: 2014 10 02 - Video0390  Tại Cơ Quan Công An Quận 9 , Đã Tới Phòng Của Trưởng Và Phó Công An Quận 9 Nhiều Lần không Có Gặp , Không Có Ở Trong Phòng . Hiện Tại Văn Thư Công An Quận 9 Đang Có Nhiều Dấu Hiệu Che Dấu Sự Việc , Chỉ Dẫn Sai Trái...Có Dấu Hiệu Đã Dục Bỏ Các Đơn Thư Và Các Cơ Sở Đính Kèm Theo Đơn .
-------------------------------------
2014 / 10 / 03 - Đơn Khiếu Nại .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6066311106367626177

Kính Gởi :
- Thanh Tra Công An Thành Phố Hồ Chí Minh .
- Trưởng Công An Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .

2014 10 02 - Video0390  Tại Cơ Quan Công An Quận 9 , Đã Tới Phòng Của Trưởng Và Phó Công An Quận 9 Nhiều Lần không Có Gặp , Không Có Ở Trong Phòng . Hiện Tại Văn Thư Công An Quận 9 Đang Có Nhiều Dấu Hiệu Che Dấu Sự Việc , Chỉ Dẫn Sai Trái...Có Dấu Hiệu Đã Dục Bỏ Các Đơn Thư Và Các Cơ Sở Đính Kèm Theo Đơn .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6066310201065527761

Về Việc :
1 - Giải Quyết Thủ Tục Đăng Ký Thường Trú Đã Hơn 17 Năm Giải Quyết Sai Trái Quy Định Của Pháp luật .

2 - Trình Tự Giải Quyết Thủ Tục Đăng Ký Thường Trú Có Nhiều Dấu Hiệu Hành Vi Tự Tiện Tổ Chức Giải Quyết , Tạo Lập Chứng Từ Giả Sai Trái Báo Cáo Lên Cấp Trên , Khi Chưa Có Sự Chỉ Đạo Điều Hành Của Người Đứng Đầu Cơ Quan Công An Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Chỉ Đạo Trực Tiếp Trên Văn Bản , Hay Đã Ủy Quyền Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết .

3 - Qua 02 Đơn Kiến Nghị Lần 1 Ngày 11 / 09 / 2014 , Và Lần 2 Ngày 26 / 09 / 2014 Như Tôi Đã Trình Bày . Đến Ngày Nay Vẫn Không Nhận Được Bất Kỳ Văn Bản Nào Chỉ Đạo Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết , Hay Đã Ủy Quyền Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết Của Người Đứng Đầu Trưởng Cơ Quan Công An Quận 9 . Và Tôi Đã Có Tới Nhiều Lần Phòng Của Trưởng Công An Quận 9 Điều Đóng Cửa , Không Có Mặt...Cũng Như Căn Cứ Vào Thư Mời Số 07 / Quận 9 Ngày 29 / 09 / 2014 , Tôi Chưa Có Văn Bản Thông Báo Về Việc Trưởng Công An Quận 9 Đã Ủy Quyền Cho ông Thượng Tá - Nguyễn Văn Khừ Trực Tiếp Giải Quyết . Vì Sao Ông Tiên Không Lấy Dấu Mộc Của Trưởng Công An Quận 9 , Hay Dấu Mộc Của Bà Châu - Trưởng Bộ Phận Giải Quyết Hộ Khẩu Công An Quận 9 , Mà Lại Đi Lấy Dấu Mộc Của Thượng Tá - Nguyễn Văn Khừ , Ông Nguyễn Văn Khừ Này Thuộc Quản Lý Bộ Phận Tội Phạm Hay Thuộc Bộ Phận Nào ? Có Nghĩa Những Việc Làm Và Giải Quyết Tự Tiện Của Bà Châu Không Có Thông Qua Người Đứng Đầu Cơ Quan Trưởng Công An Quận 9 , Và Bà Châu - Ông Tiên Đã Lạm Dụng Chức Vụ , Tạo Lập Chứng Từ Giả , Làm Sai Trái Quy Định Qua Rất Nhiều Đơn Thư Khiếu Nại Đã Hơn 17 Năm Nay , Tôi Không Được Giải Quyết Thủ Tục Đăng Ký Thường Trú Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Cho Tới Ngày Nay .


Qua 02 Đơn Kiến Nghị Lần 1 Ngày 11 / 09 / 2014 , Và Lần 2 Ngày 26 / 09 / 2014 Và Các Cơ Sở Đính Kèm Theo Đơn ; Thông Báo Số 430 / TB - TTr Ngày 19 / 09 / 2014 Của Thanh Tra Công An Thành Phố Hồ Chí Minh , Tôi Yêu Cầu :

- Thứ Nhất , Cho Tôi Văn Bản Chỉ Đạo Của Người Đứng Đầu Cơ Quan Trưởng Công An Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Trực Tiếp Giải Quyết , Hay Ủy Quyền Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết .

- Thứ Hai , Cho Tôi Văn Bản Thụ Lý Đơn , Có Đủ Hay Không Đủ Điều Kiện Thụ Lý Đơn , Và Thư Mời Hợp Pháp Bằng Đường Bưu Điện . Nhất Là Tôi Được Các Buổi Đối Chất , Cung Cấp Chứng Từ Xác Đáng Và Có Nhiều Thành Phần Cấp Trên Khác Chứng Kiến Giải Quyết Khách Quan Tại Các Buổi Đối Chất .

- Thứ Ba , Để Đảm Bảo Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Tôi Yêu Cầu Sớm Đưa Vụ Việc Giải Quyết Cấp Sổ Hộ Khẩu Thường Trú Đã Kéo Dài Hơn 17 Năm Nay Của Tôi Ra Giải Quyết Trong Sự Công Khai Minh Bạch . Và Cung Cấp Đầy Đủ Toàn Bộ Các Văn Bản , Công Văn , Quyết Định...Hợp Pháp Cho Tôi Được Nhập Hộ Khẩu Thường Trú Vào Nhà Của Tôi Số 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Mà Tôi Đã Tự Tạo Lập Và Là Tài Sản Riêng Của Cá Nhân Tôi , Và Đã Sử Dụng Liên Tục Từ Năm 1997 Đến Ngày Nay Được Rất Nhiều Pháp Lý Đã Bảo Vệ Quyền Và Lợi Ích Chính Đáng Cho Tôi Tại Thửa 51 , Tờ Bản Đồ Số 23 Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành .

- Thứ Tư , Hiện Tại Văn Thư Công An Quận 9 Đang Có Nhiều Dấu Hiệu Che Dấu Sự Việc , Chỉ Dẫn Sai Trái...Có Dấu Hiệu Đã Dục Bỏ Các Đơn Thư Và Các Cơ Sở Đính Kèm Theo Đơn .

Trân Trọng Kính Chào .

Đính Kèm :
- Đơn Kiến Nghị Lần 1 Ngày 11 / 09 / 2014 .
- Đơn Kiến Nghị Lần 2 Ngày 26 / 09 / 2014 .
- Thông Báo Số 430 / TB - TTr Ngày 19 / 09 / 2014 Của Thanh Tra Công An Thành Phố Hồ Chí Minh .
- Giấy Mời Sai Trái Quy Định Của Ông Tiên Số 07 / Quận 9 Ngày 29 / 09 / 2014 .