1 Photo - Sep 30, 2014
Video: - 2014 / 09 / 30 - MVI_0179 Công An Khu Vực Khu Phố Long Hòa Ở Tổ 14 Của Tôi , Tới Hỏi Lý Do Vì Sao Không Đến Buổi Hợp Theo Thư Mời Bằng Tay Sai Trái Của Ông Tiên : Thứ Nhất , Chưa Có Văn Bản Chỉ Đạo Của Cấp Trên ; Thứ Hai , Tôi Chưa Có Nhận Được Văn Bản Thụ Lý Đơn Kiến Nghị Của Tôi Có Đủ Hay Không Có Đủ Điều Kiện Thụ Lý ; Thứ Ba , Thư Mời Đã Đưa Tôi Vào Lúc 3 giờ Chiều Ngày 29 / 09 / 2014 Nhưng Lại Mời Có Mặt Lúc 9 Giờ Ngày 30...Không Đầy Được 1 Ngày Nữa , Tôi Không Có Chuẩn Bị Kịp Và Tôi Đã Đi Vắng Nhà...Sau Khi Tôi Về Tôi Sẽ liên lạc Lại .
------------------------------------------
2014 / 09 / 26 - Đơn Kiến Nghị Lần 2 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6064845565474655345

Kính Gởi :
- Thanh Tra Công An Thành Phố Hồ Chí Minh .
- Trưởng Công An Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .

Về Việc :

- Giải Quyết Thủ Tục Đăng Ký Thường Trú , Có Nhiều Dấu Hiệu Hành Vi Tự Tiện Tổ Chức Giải Quyết , Tạo Lập Chứng Từ Giả Sai Trái Báo Cáo Lên Cấp Trên , Khi Chưa Có Sự Chỉ Đạo Điều Hành Của Người Đứng Đầu Cơ Quan Công an Quận 9 Đã Chỉ Đạo Trực Tiếp Giải Quyết , Hay Đã Ủy Quyền Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết ?

- Căn Cứ Vào Ghi Âm Nêu Trên ,  '' Một Mặt Thì Nói Gia Tộc Đang Có Tranh Chấp...Trong Khi Lại  5 - 7 Lược Yêu Cầu Tôi Buột Phải Cung Cấp Giấy Gia Tộc Cho Đất Cho Tôi ??? '' ,  '' Một Mặt Thì Giao Cấp Chứng Từ Biên Nhận Hồ Sơ Thường Trú KT2 , Và Bảo Tôi Sử Dụng Nó Suốt Đời...( Có Nghĩa Là Không Có Các Thành Phần Gia Tộc Đang Tranh Chấp ) '' ,  '' Một Mặt Có Hàng Loạt Chứng Từ Tạo lập Giả Trá Gia Tộc Đang Có Tranh Chấp...Trong Khi Toàn Bộ  5 - 6 Sấp Hồ Sơ Cũ Của Bà Châu Lại Không Có Bất Kỳ Chứng Từ Chi Tiết Nào Khẳng Định Đây Là Tài Sản Hợp Pháp Của Gia Tộc Và Đã Có Được Pháp Lý Bảo Vệ...Như Tên Chủ Sử Dụng Đất Cụ Thể , Thể Hiện Vị Trí Cụ Thể , Và Có Tên Trong Sổ Địa Bộ Của Nhà Nước Lưu Trữ Theo Đúng Quy Định...Tất Cả Điều Không Có Chi Tiết Chứng Từ Nào...Và Đã Được Khẳng Định Qua Quyết Định 3148 / Của Thành Phố Và 05 Cái Quyết Định Của Tòa Án Đã Bát Đơn Đương Sự...Cũng Như Toàn Bộ Hồ Sơ Đính Kèm Của Tôi Theo Đơn Kiến Nghị Ngày 11 / 09 / 2014 .

Và Một Điều Bất Hợp Lý Nữa Là Đến Ngày Nay Vẫn Không Cho Tôi Đăng Ký Thường Trú...Như Vậy Tại Sao Lại Chuyển Toàn Bộ Hồ Sơ Thông Tin Cá Nhân Của Tôi Ở Quận Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh Bàn Giao Lại Cho Cơ Quan Công An Quận 9...Trong Khi Tôi Chưa Được Nhập Hộ Khẩu ???

2014 09 25 - 110522_001 - Về việc Bà Châu  5 _ 7 lược Buột Tôi Cung Cấp Giấy Gia Tộc Cho Đất Cho Tôi Và Toàn Bộ Hồ Sơ Bà Đang Lưu Trữ Tại Cơ Quan Không Có Bất Kỳ Chi Tiết Nào Chứng Minh Đây Là Tài Sản Hợp Pháp Của Gia Tộc...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6064844719169720513 

2014 / 09 / 25 - VID_25092014_0000085 - Về việc Bà Châu  5 _ 7 lược Buột Tôi Cung Cấp Giấy Gia Tộc Cho Đất Cho Tôi Và Toàn Bộ Hồ Sơ Bà Đang Lưu Trữ Tại Cơ Quan Không Có Bất Kỳ Chi Tiết Nào Chứng Minh Đây Là Tài Sản Hợp Pháp Của Gia Tộc...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6064843305036389297

- 2014 / 09 / 30 - MVI_0179 Công An Khu Vực Khu Phố Long Hòa Ở Tổ 14 Của Tôi , Tới Hỏi Lý Do Vì Sao Không Đến Buổi Hợp Theo Thư Mời Bằng Tay Sai Trái Của Ông Tiên : Thứ Nhất , Chưa Có Văn Bản Chỉ Đạo Của Cấp Trên ; Thứ Hai , Tôi Chưa Có Nhận Được Văn Bản Thụ Lý Đơn Kiến Nghị Của Tôi Có Đủ Hay Không Có Đủ Điều Kiện Thụ Lý ; Thứ Ba , Thư Mời Đã Đưa Tôi Vào Lúc 3 giờ Chiều Ngày 29 / 09 / 2014 Nhưng Lại Mời Có Mặt Lúc 9 Giờ Sáng Ngày 30...Không Đầy Được 1 Ngày Nữa , Tôi Không Có Chuẩn Bị Kịp Và Tôi Đã Đi Vắng Nhà...Sau Khi Tôi Về Tôi Sẽ liên lạc Lại . https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6064837323700865329

-Trước Sự Việc Bà Châu Và Ông Tiên Đã Có Rất Nhiều Hành Vi , Việc làm Sai Trái Không Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Nhiều Lần Đã Đuổi Con Tôi Ra Khỏi Phòng Để Thực Hiện Ý Muốn Giết Tôi - Hại Tôi ( Như Các Đoạn Băng Ghi Âm Đương Thời - Xem Mục Các Cấp Lãnh Đạo ), Không Cho Con Tôi Chứng Kiến - Không Cho Hỗ Trợ Tôi Trong Khi Tôi Đã Già Cả Mắt Kém...Che Dấu Các Văn Bản , Dấu Diếm , Không Công Khai Minh Bạch , Giải Quyết Ngang Ngược Sai Trái , Không Cung Cấp Cơ Sở Căn Cứ Hợp Pháp Công Khai Để Tôi Có Quyền Lợi Bổ Xung , Không Cho Tôi Điều Kiện Đưa Cơ Sở Đối Chất Theo Đúng Quy Định , Không Thư Mời Hợp Pháp , Không Văn Bản Thụ Lý Đơn , Liên Tục Sán Ra Những Văn Bản Sai Trái Mà Không Xem Xét Chứng Cứ Bổ Xung Của Tôi Như Các Nội Dung Đương Thời Tôi Đã Có Khiếu Nại Và Gởi Rất Nhiều Đến Cơ Quan Khác Xem Xét Can Thiệp...Và Cứ Liên Tục Giải Quyết Bằng Đường Lối Chỉ Đạo Bằng Chữ Viết Tay Mà Không Giải Quyết Bằng Văn Bản Chỉ Đạo Của Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Ban Hành , Không Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

Tôi Xin Trình Bày Các Lý Do Không Hợp Pháp Về Việc Bà Châu - Trưởng Bộ Phận Giải Quyết Hộ Khẩu Công An Quận 9 Đang Có Nhiều Hành Vi Tự Tiện Tổ Chức Giải Quyết Sai Trái Quy Định Không Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

* Ngày 25 / 09 / 2014 , Lúc 2 Giờ Chiều Tôi Có Tới Công An Quận 9 Hỏi Thâm Đơn Của Tôi Có Được Xem Xét Giải Quyết Hay Không ? Có Đủ Điều Kiện Để Cơ Quan Công An quận 9 Thụ Lý Đơn Hay Không ? - Tôi Đã Tới Phòng Trưởng Công An Quận 9 Nhưng Không Có Ai . Tôi Tới Phó Trưởng Công An Quận 9 , Thì Gặp ông Lộc , Ông Lộc Chỉ Qua Bà Châu - Trưởng Bộ Phận Giải Quyết Hộ Khẩu Công An Quận 9 . Khi Thấy Con Tôi Bà Châu Lại Có Hành Vi Đuổi Con Tôi Ra Khỏi Phòng , Không Cho Tham Gia , Không Cho Chứng Kiến...Để Che Dấu Những Hành Vi Mờ Ám , Cụ Thể Bà Châu Đã Đem Ra  5 - 6 Sấp Dầy Về Giải Quyết Hộ Khẩu Của Tôi Đã Qua Các Giai Đoạn Không Giải Quyết , Đã Nhiều Lần Tôi Khiếu Nại Yêu Cầu Về Việc Giải Quyết Hộ Khẩu , Nhưng lại Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp luật , Chỉ Cứ Sán Ra - Ban Hành Ra Những Văn Bản Sai Trái Như Các Đơn Đương Thời Tôi Đã Khiếu Nại , Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Đơn Thư Khiếu Nại Theo Đúng Quy Định Đã Nhiều Lần Không Có Thụ Lý Đơn Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Không Văn Bản Ủy Quyền Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết Đã Nhiều lần...Nhưng Lạ Thay Trong Hồ Sơ Lưu Trữ Lại Có Tới  5 - 6 Sấp Hồ Sơ Dầy Hơn 01 Kilogam ...Trong Khi Lại Không Có Sự Tổ Chức Nào Theo Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi . Sau Khi Bà Châu Đã Xem Xong  5 - 6 Sấp Hồ Sơ Cũ Đó...Và Không Có Sấp Hồ Sơ Xem Xét Đơn Mới Và Hồ Sơ Mới Của Tôi Đính Kèm Theo Đơn Kiến Nghị Ngày 11 / 09 / 2014 . Bà Nói  '' Bà Không Có Thấy Chứng Từ Gia Tộc Đã Cho Đất Cho Tôi...Và Bắt Buộc Tôi  5 - 7 Lược Phải Cung Cấp Chứng Từ Đó Cho Bà...Lát Sau Ông Tiên Về Cơ Quan Quận 9 Và Nói Với Tôi Vừa Ở Dưới Phường Long Thạnh Mỹ Để Lập Biên Bản Xác Minh Gia Tộc Đang Có Tranh Chấp...Và Ông Nói Ông Đang Tính Xin Trưởng Cơ Quan Công An Quận 9 Cho Giấy Gởi Mời Tôi lên...Tôi Yêu Cầu Phải Có Văn Bản Thụ Lý Đơn Của Tôi , Có Đủ Điều Kiện , Hay Không Đủ Điều Kiện Thụ Lý Đơn...Có Văn Bản Ủy Quyền Của Trưởng Công An Quận 9 , Hay Không Có Văn Bản Ủy Quyền...Thì Ông Không Cho...Trong Khi Sấp Hồ Sơ Của Ông Đang Cầm Giữ Trên Tay , Chỉ Gồm Có Đơn Kiến Nghị Ngày 11 / 09 / 2014 Của Tôi . Và Văn Bản Gì Đó Của Cấp Trên - Đã Có Ít Nhất 03 Thành Phần Khác Nhau Đã Viết Bằng Chữ Viết Tay Chỉ Đạo , Mà Không Thông Qua Văn Bản Chỉ Đạo Của Cơ Quan Phải Ban Hành Theo Đúng Quy Định Của Pháp luật...Và Hiện Tại Toàn Bộ Hồ Sơ Của Ông Tiên Đang Cầm Giữ Trên Tay Hoàn Toàn Chỉ Có Duy Nhất 01 Cái Đơn Kiến Nghị Của Tôi Đã Gởi Lên Cấp Trên Mà Không Có Bất Kỳ Hồ Sơ Nào Của Tôi Đã Đính Kèm Của Tôi Nào Hết : ...Quyết Định 3148 / Của UBND.TP Đã Ban Hành , 05 Cái Quyết Định Của Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Đã Ban Hành...Trong 04 Sấp Tài Liệu Đính Kèm Của Tôi Đã Gởi...Tất Cả Điều Không Có Trong Sấp Hồ Sơ Của Ông Đang Cầm Giữ...

- Thứ Nhất , Tôi Chưa Có Nhận Được Bất Kỳ Văn Bản Nào Của Cơ Quan Thanh Tra Công An Thành Phố Hồ Chí Minh , Và Của Trưởng Công An Quận 9 Về Việc Có Nhận Được Đơn Kiến Nghị Của Tôi Hay Không ? Và Đơn Tôi Có Đủ Điều Kiện Để Được Xem Xét Giải Quyết Hay Không ? Có Thụ Lý Giải Quyết Đơn Kiến Nghị Của tôi hay Không ?

- Thứ Hai , Tôi Không Có Nhận Được Văn Bản Chỉ Đạo Nào Của Người Đứng Đầu Cơ Quan Công An Quận 9 Trực Tiếp Giải Quyết , Hay Đã Có Ủy Quyền Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết .

- Thứ Ba , Tôi Không Có Nhận Được Văn Bản Chỉ Đạo Nào Của Người Đứng Đầu Cơ Quan Công An Quận 9 Đã Ủy Quyền Cho Bà Châu - Trưởng Bộ Phận Giải Quyết Hộ Khẩu Công An Quận 9 Và Ông Tiên Trực Tiếp Giải Quyết Đơn Kiến Nghị Của Tôi .

- Thứ Tư , Khi Chưa Có Văn Bản Chỉ Đạo Cụ Thể Ủy Quyền Của Cấp Trên...Mà Bà Châu Và Ông Tiên Đã Có Tạo Lập Chứng Từ Giả Trá , Dán Ghép Như Việc Đòi Hỏi Giấy Gia Tộc Cho Đất Cho Tôi...Và Biên Bản Xác Minh Gia Tộc Đang Có Tranh Chấp Của Ông Tiên...Như Ghi Âm...Sau Đó Mới Xin Dấu Mộc Cho Thư Mời Của Trưởng Công An Quận 9 Là Sai Trái Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật . Tự Tiện Tổ Chức Lập Chứng Từ Giả sai Trái...Khi Chưa Có Thư Mời Nào Đã Ban Hành Mời Tôi Lên Lập Biên Bản Làm Việc Để Nắm Rõ Những Nội Dung Khiếu Nại Của Tôi .

- Thứ Năm , Thật Là Nghịch Lý Và Ngược Ngạo Khi Bà Châu Đã Xem  5 - 6 Sấp Hồ Sơ Cũ Mà Không Có Chứng Từ Chi Tiết Chứng Minh Đây Là Tài Sản Của Gia Tộc Đã Được Pháp Lý Bảo Vệ Hợp Pháp Theo Đúng Quy Định , Có Tên Chủ Sử Dụng Quyền Sử Dụng Đất Rõ Ràng , Có Thể Hiện Vị Trí Cụ Thể Rõ Ràng , Có Tên Chủ Sử Dụng Đất Trong Sổ Địa Bộ Của Các Cơ Quan Thành Phố Đã Lưu Trữ Theo Đúng Quy Định...Mà Lại Yêu Cầu Tôi , Bắt Buộc Tôi Phải Đưa Chứng Từ '' Gia Tộc Cho Đất Cho Tôi ''...Trong Khi Lại Có Hành Loạt Chứng Từ '' Gia Tộc Đang Có Tranh Chấp '' Như Ông Tiên Vừa Mới Tạo Lập .
Nếu Tôi Có Thì Tòa Án Đâu Có Bát Đơn 05 Lần Của Nguyên Đơn Là Trần Thị Liên Và Trần Thị Hảo...Nếu Tôi Có Thì Quyết Định Số 3148 / Của Thành Phố Hồ Chí Minh Đã Ban Hành Đâu Có Nội Dung  '' ...Giao Cho Bà Trần Ánh Nguyệt...Kê Khai Đăng Ký Sử Dụng '' .

- Thứ Sáu , Từ Xưa Cho Tới Ngày Nay Nhà Nước Quy Định Nhập Hộ Khẩu Vào Nhà Ở , Chứ Chưa Có Ai Nghe Nói Nhập Hộ Khẩu Vào Đất !!! Nhà Tôi Là Tài Sản Hợp Pháp Và Được Pháp Lý Đã Bảo Vệ Hợp Pháp Thì Phải Cho Tôi Nhập Hộ Khẩu Thường Trú Theo Đúng Quy Định Của Pháp luật . Không Thể Cứ Nại Lý Do Chi Tiết Chứng Từ Giả Trá  '' Gia Tộc Đang Có Tranh Chấp '' ,