1 Photo - Sep 28, 2014
Video: 2014 / 09 / 21 - MVI_0174 Lúc 12 Giờ 02 Phút , Cho Tôi Ký Lãnh Thư , Nhưng lại Cho Tôi Ký Vào Tờ Giấy Riêng Biệt Chỉ Có 01 Minh Tên Của Tôi . Không Có Danh Sách Của 04 Người Kia...
--------------------------------------
2014 / 09 / 24 - Đơn Khiếu Nại Bổ Xung .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6064092769841554737

Kính Gởi :  Bà Đặng Thị Nga - Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh .

Về Việc :     Bổ Xung Biên Bản Làm Việc Số 3789 / BB.BĐHCM Ngày 23 / 09 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6064089060617482001

2014 09 23 Video0383
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6064091474165806897

- Bà Phan Thanh Hương - Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức , Một Số Biên Bản Làm Việc Có Ghi Tên Bà , Nhưng Chưa Bao giờ Thấy Có Mặt , Các Đoạn Băng Các Buổi Làm Việc Điều Không Có Tiếng Nói Giọng Nói Của Bà , Ngoại Trừ Buổi Làm Việc Ngày Hôm Nay...Và Có Tiếng Nói Của Bà Phạm Thị Sen - Là Người Có Mặt Trong Suốt Quá Trình Các Buổi Làm Việc Giải Quyết Khiếu Nại Lâu Dài Dây Dưa Của Tôi Nhưng Lại Cũng Không Có Tên Trong Biên Bản Làm Việc Ngày 23 / 09 / 2014 .

-  Điều Này Nó Không Có Hợp Lý , Không Phù Hợp , Không Tương Thích Với Sự Việc Chứng Từ Có Ghi Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó Cùng Với Danh Sách Ký Lãnh của 04 Người Nhưng Chưa Có Ai Ký Lãnh...Như Vậy Chứng Từ Chi Tiết Nêu Trên Đã Do Bộ Phận Nào Lưu Trữ Đã Ban Hành ? - Chắt Chắn Không Phải Từ Trưởng Bưu Phát Chợ Nhỏ Quận 9 Đã Ban Hành . Nếu Cô Nguyễn Thị Hồng Có Được Thì Cũng Là Bản Đã Sửa Chửa Của Trưởng Bưu Phát Chợ Nhỏ Quận 9 - Vì Danh Sách 04 Người Kia Chỉ Mới Có In Trên Chứng Từ Nhưng Chưa Có Bất Kỳ Thành Phần Nào Đã Ký Lãnh...Và Đầu 12 : 02 Giờ Buổi Trưa Thì Lại Cho Tôi Ký Lãnh Ở Một Chứng Từ Khác Chỉ Có 01 Mình Tôi...Như Vậy Là Cố Ý Tạo Thêm Một Sơ Hở Nữa Là Chỉ Cần 01 Trong 04 Địa Chỉ Người Ký Lãnh Trong Danh Sách Có Quen Biết , Hay Ở Vai Trò Chứng Kiến Có Sự Tồn Tại Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó Tại Địa Chỉ 727 Nguyễn Xiển Trên Chứng Từ...Và Điều Bất Hợp Lý Nữa Là Không Thể Ông Trưởng Bưu Phát Chợ Nhỏ Quận 9 Đích Thân Chạy Xe Từ 10 Giờ Trưa Đến Đầu 12 : 02 Giờ Trưa  Để Phát 05 Địa Chỉ Trên Chứng Từ Ký Lãnh Thư - Dẫn Tới Việc Chứng Từ Tôi Ký Lãnh Phải Ký Riêng Biệt ??? - Nhân Viên Đâu Hết Rồi Mà Đích Thân Ông Phải Đi Giao ??? Ông Chỉ Làm Việc Trên Văn Phòng Làm Sao Biết Cụ Thể Vị Trí Của 05 Địa Chi Trên ( Như Các Địa Chỉ Số Nhà lộn Xộn Không Có Theo Một Quy Định Nào Hết ) , Và khi Thấy Sự Sai Trái Trên Chứng Từ Nêu Trên Ông Vẫn Đi Đến Các Địa Chỉ Khác Trên Chứng Từ Để Phát Và Cho Họ Ký Lãnh ???

2014 / 09 / 21 - MVI_0173 Lúc 9 Giờ 39 Phút , Đích Thân Trưởng Bưu Phát Tới Nhà Đưa Thư , Trên Phiếu Ký lãnh Có Ghi Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó Không Có Tồn Tại Tại Địa Chỉ Nơi Đây , Nên Tôi Không Có Ký lãnh , Hẹn Đầu Giờ Chiều Cho Ký Lãnh Thư Của Tôi...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6064085370151781633 

2014 / 09 / 21 - MVI_0174 Lúc 12 Giờ 02 Phút , Cho Tôi Ký Lãnh Thư , Nhưng lại Cho Tôi Ký Vào Tờ Giấy Riêng Biệt Chỉ Có 01 Minh Tên Của Tôi . Không Có Danh Sách Của 04 Người Kia...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6064084240194961937 


1 - Thứ Nhất , Căn Cứ Vào Biên Bản Làm Việc Thì Các Thành Phần Nhân Viên - Giám Đốc - Phó Giám Đốc...Điều Có Sự Thay Đổi Người Mới Hoàn Toàn , Như Vậy Sự Thay Đổi Này Có Văn Bản Hay Không ?

2 - Thứ Hai , Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Trình Bày Có Đính Kèm Các Cơ Sở Căn Cứ . Đơn Tôi Là Đơn Khiếu Nại Về Vấn Đề Lưu Trữ Trong Nội Bộ Cơ Quan Sai Trái Không Đúng Quy Định...Và Cứ Liên Tục Tiếp Diễn Xảy Ra Như Vậy Tại Các Nhân Viên Cấp Dưới Của Bưu Điện . Cụ Thể Như Những Chứng Từ Khi Tôi Ký Lãnh Thư Mời Vào Ngày 21 / 09 / 2014 Của Bưu Điện Cũng Vẫn Có Ghi Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó...

3 - Thứ Ba , Cung Cấp Lại Cho Tôi 31 Chứng Từ Có Đóng Dấu Mộc Chính Của Cơ Quan Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Nêu .

Trước Nhất Tôi Có Lời Cảm Ơn Đến Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh Đã Tổ Chức Một Buổi Làm Việc Với Tôi Ngày 23 / 09 / 2014 . Tuy Nhiên , Qua Buổi Làm Việc Nêu Trên Biên Bản Làm Việc Ngày 23 / 09 / 2014 Cũng Còn Một Số Sự Việc Cần Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh Khẳng Định Lại , Và Giải Thích Cụ Thể Rõ Ràng Cho Tôi Biết Khi Ban Hành Văn Bản Theo Biên Bản Làm Việc Ngày 23 / 09 / 2014 .

1 - Thứ Nhất , Các Thành Phần Nhân Viên - Giám Đốc - Phó Giám Đốc...Điều Đã Có Sự Thay Đổi Mới . Những Thành Phần Trên Biên Bản Làm Việc Ngày 23 / 09 / 2014 , Và Những Thành Phần Trên Biên Bản Làm Việc Ngày 09 / 05 / 2014 Lúc 15 Giờ...Thì Người Thứ Ba Khi Xem Biên Bản Làm Việc , Hay Có Thể Nhầm Lẫn Không Xác Định Được Những Thành Phần Nào Thực Sự Là Nhân Viên Của Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh . Nếu Như Không Có 01 Văn Bản Chính Thức Nào Của Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh Về Việc Thay Đổi Nhân Sự , Hay Lý Do Đi Công Tác...Được Thể Hiện Trên Văn Bản Của Cấp Trên Đã Được Chỉ Đạo Ban Hành Cụ Thể Rõ Ràng . Nếu Tôi Sử Dụng Chứng Từ Các Văn Bản Cũ , Biên Bản Cũ...Đã Giải Quyết Khiếu Nại Cũ . Vì Thế Tôi Sẽ Mất Rất Nhiều Quyền Lợi Chánh Đáng Nếu Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh Không Khẳng Định , Không Xát Nhận Tất Cả Các Thành Phần Của Các Văn Bản , Các Biên Bản Đã Làm Việc Nêu Trên Điều Là Trực Thuộc Nhân Viên Của Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh Để Tôi Có Cơ Sở Căn Cứ Khi Trả Lời Tại Các Cơ Quan Khác Trong Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Dây Dưa , Kéo Dài Thời Gian , Cố Ý Gây Phức Tạp Sự Việc , Để Ngăn Cản Việc Giao Cấp Quyền Sử Dụng Nhà Đất Và Ngăn Cản Lập Thủ Tục Đăng Ký Thường Trú Vào Địa Chỉ 727 Nguyễn Xiễn , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Của Tôi Hợp Pháp Đã Hơn 17 Năm Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Cho Tới Ngày Nay .

2 - Thứ Hai , Đơn Tôi Là Đơn Khiếu Nại Về Vấn Đề Lưu Trữ Trong Nội Bộ Cơ Quan Sai Trái Không Đúng Không Hội Đủ Đầy Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Theo Đúng Quy Định...Và Hiện Tại Sự Việc Vẫn Cứ Xảy Ra Liên Tục Tại Các Nhân Viên Cấp Dưới Của Bưu Điện . Cụ Thể Như Chứng Từ Ký Lãnh Thư Mời Vào Ngày 21 / 09 / 2014 Của Bưu Điện Cũng Vẫn Có Ghi Sai Tên Là Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó...Và Nói Với Tôi Sẽ Về Chỉnh Sửa Lại , Và Hẹn Đầu Giờ Chiều Sẽ Đưa Cho Tôi Ký Lãnh...Nhưng Khi Ký Lãnh Vào Đầu Giờ Chiều Chứng Từ Có Hình Thức Tiếp Tục Ghi Sai Trái Như Tên TRẦN A!NH NGUYỆT , Còn Địa Chỉ Số Nhà 727 Nguyễn Xiễn Của Tôi Thì Được Mã Hóa Bằng Một Chuỗi Ký Hiệu !!! Vì Thế Tôi Không Hiểu Một Khi Ông Trưởng Bưu Phát Đã Chú Ý Để Sửa Lại Thì Tại Sao Lại Sửa Sai Tiếp Tục...Và Con Của Tôi Đã Ký Lãnh Để Có Cơ Sở Trình Bày Trong Buổi Hợp Xem Xét Lại Kiểm Tra...Và Có Một Điều Bất Hợp Lý Đó Nữa Là Cả 02 Chứng Từ Nêu Trên Điều Đã Có Sự Chuẩn Bị Từ Trước Và Trình Báo Liền Cho Ông Nguyễn Hữu Thịnh Xem ( Một Kiểu Xắp Đặt Sự Việc Tạo Sự Kiện Có Chủ Đích ) Tại Buổi Làm Việc Ngày 23 / 09 / 2014...Và Tôi Cũng Có Yêu Cầu Cho Tôi PhoTo Lại 02 Chứng Từ Nêu Trên , Nhưng Đến Khi Kết Thúc Buổi Hợp Tôi Đã Quên Xin Lại 02 Chứng Từ Đó - Do Các Nhân Viên Liên Tục Áp Đảo Không Ngừng Hỏi Này Hỏi Nọ ( Một Cách Có Chủ Ý ) . Bởi Vì , Một Điều Tôi Không Hiểu Ở Đây Là Nếu Là Bộ Phận Ban Hành - Trưởng Bưu Cục Phát Chợ Nhỏ Quận 9 Đã In Sai Với Nội Dung Ghi Tên Trần Thị Ánh Nguyệt...Thì Việc Ông Điều Chỉnh Sửa Chửa Lại Rất Dễ Dàng Để Phát Lại Cho Tôi Vào Đầu Giờ Chiều Cùng Với Danh Sách 04 Người Ký Lãnh Khác Nhưng Chưa Có Chữ Ký Của Người Ký Lãnh Nhận Thư Nào Trên Phiếu Ký Lãnh Khi Đưa Tôi...Trong Khi Đó Thì Cô Nguyễn Thị Hồng - Vị Trí Ở Trưởng TT.HTKH.BĐTP Của Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh Lại Có Để Trình Cho Ông Nguyễn Hữu Thịnh Xem . Điều Này Nó Không Có Hợp Lý , Không Phù Hợp , Không Tương Thích Với Sự Việc Chứng Từ Có Ghi Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó Cùng Với Danh Sách Ký Lãnh của 04 Người Nhưng Chưa Có Ai Ký Lãnh...Như Vậy Chứng Từ Chi Tiết Nêu Trên Đã Do Bộ Phận Nào Lưu Trữ Đã Ban Hành ? - Chắt Chắn Không Phải Từ Trưởng Bưu Phát Chợ Nhỏ Quận 9 Đã Ban Hành . Nếu Cô Nguyễn Thị Hồng Có Được Thì Cũng Là Bản Đã Sửa Chửa Của Trưởng Bưu Phát Chợ Nhỏ Quận 9 - Vì Danh Sách 04 Người Kia Chỉ Mới Có In Trên Chứng Từ Nhưng Chưa Có Bất Kỳ Thành Phần Nào Đã Ký Lãnh...Và Đầu Giờ Buổi Chiều Thì Lại Cho Tôi Ký Lãnh Ở Một Chứng Từ Khác Chỉ Có 01 Mình Tôi...Như Vậy Là Cố Ý Tạo Thêm Một Sơ Hở Nữa Là Chỉ Cần 01 Trong 04 Địa Chỉ Người Ký Lãnh Trong Danh Sách Có Quen Biết , Hay Ở Vai Trò Chứng Kiến Có Sự Tồn Tại Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó Tại Địa Chỉ 727 Nguyễn Xiển Trên Chứng Từ...Và Điều Bất Hợp Lý Nữa Là Không Thể Ông Trưởng Bưu Phát Chợ Nhỏ Quận 9 Đích Thân Chạy Xe Từ 11 Giờ Trưa Đến Đầu Giờ Chiều Để Phát 05 Địa Chỉ Trên Chứng Từ Ký Lãnh Thư - Dẫn Tới Việc Chứng Từ Tôi Ký Lãnh Phải Ký Riêng Biệt ??? - Nhân Viên Đâu Hết Rồi Mà Đích Thân Ông Phải Đi Giao ???
Từ Những Sự Việc Liên Tục Xảy Ra Bất Hợp Lý Như Trên , Như Các Nội Dung Đã Trình Bày Qua 10 Đơn Thư Khiếu Nại Giải Quyết Sai Trái . Một Lần Nữa Kính Mong Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh Xem Xét Kiểm Tra Về Việc Những Lưu Trữ Sai Trái Lưu Trữ Trong Nội Bộ Cơ Quan Không Đúng Quy Định , Có Sự Tồn Tại Hồ Sơ Giả Trá Khác Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó Tại Địa Chỉ 727 Nguyễn Xiển Trong Khi Trên Thực Tế Thì Không Có Tồn Tại...Và Liên Tục Có Những Điều Xảy Ra Bất Hợp Lý Cho Đến Ngày Nay , Chứng Từ Không Hội Đủ Đầy Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

3 - Thứ Ba , Tôi Yêu Cầu Cho Tôi Lại 02 Chứng Từ Nêu Trên Tại Buổi Làm Việc Ngày 23 / 09 / 2014 : - 01 Chứng Từ Có Ghi Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Cùng Với Danh Sách Của 04 Người Khác Nhưng Chưa Có Chữ Ký Của Ai Đã Ký Lãnh . - 01 Cái Chứng Từ Của Con Tôi Đã Ký Lãnh Riêng Biệt Lúc 11 giờ Trưa Đến Đầu Giờ Chiều Ngày 21 / 09 / 2014 . Và Các Đơn Trước Tôi Cũng Đã Có Xin Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh Cung Cấp Lại Cho Tôi 31 Chứng Từ Có Đóng Dấu Mộc Chánh Của Cơ Quan Để Khẳng Định Đây Là Chứng Từ Có Nguồn Gốc Của Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh Đã Cung Cấp Cho Tôi...Nhưng Đến Ngày Nay Tôi Vẫn Chưa Có Nhận Được . Một Lần Nữa Kính Mong Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh Sớm Cung Cấp Lại Cho Tôi 31 Chứng Từ Nêu Trên , Và 02 Chứng Từ Của Ngày 21 / 09 / 2014 Ký Lãnh Thư Mời Như Tôi Đã