1 Photo - Sep 17, 2014
Video: 2014 09 16 - Nộp Đơn Kiến Nghị Tại Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh .
------------------------------------------------
2014 09 16 - Đơn Kiến Nghị Gởi Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh - 127 Trương Định , Quận 3 , Tp.Hồ Chí Minh . Đơn Gởi Bằng Đường Bưu Điện Và Đơn Gởi Bằng Tay Có Ký Nhận Chữ Viết Tay Tại Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6060009546971158481

2014 09 16 - Nộp Đơn Kiến Nghị Tại Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6060019468561672641

Về Việc :

1 - Giải Quyết Thủ Tục Giao Cấp 3012.8 m2 Đất , Giao Cấp Quyền Sử Dụng Nhà Ở - Quyền Sử Dụng Đất Ở Theo Quyết Định Số 3148 / QĐ.UBND.TP Do UBND.Tp.Hồ Chí Minh Ban Hành Ngày 18 / 06 / 2012 Đã Nêu Rõ...

2 - Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cung Cấp Chứng Từ Nguồn Gốc Cơ Sở Chi Tiết , Không Cụ Thể Rõ Ràng Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan...Và Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Đã Chỉ Đạo Xuống Xác Minh Hiện Trường - Ghi Nhận Sự Việc Tại Vị Trí Số Nhà 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Của Tôi Đã Sinh Sống Ổn Định Hơn 17 Năm Nay Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp....Không Có Tổ Chức Giải Quyết , Không Thư Mời , Không Văn Bản Thụ Lý Đơn , Không Tổ Chức Tiếp Xúc Đối Thoại...

Kính Gởi : Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh .

Trân Trọng Trình Bày :

+ Về Việc Thứ Nhất , Giải Quyết Thủ Tục Giao Cấp 3012.8 m2 Đất , Có Các Tài Sản Của Tôi Găn Liền Với Đất...Và Đã Sinh Sống Ổn Định Hơn 17 Năm Nay .

1 - Nguyên Tôi là Trần Ánh Nguyệt , Trước Năm 1997 Tôi Có Đăng Ký Thường Trú Tại Địa Chỉ 482/28 Lê Quang Định , Phường 11 , Quận Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .

2 - Từ Thánh 10 Năm 1997 Tôi Đã Chuyển Đến Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Cất 02 Căn Nhà...Và Sinh Sống Ổn Định Từ Đó Đến Nay .

3 - Ngày 14 / 02 / 2009 Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Đã Ra Thông Báo Số 24 / TB.UBND.Q9 Về Việc Thông Báo Cấp Số Nhà Cho 02 Căn Nhà Tại Phường Long Thạnh Mỹ Nêu Trên Của Tôi , Theo Đó Số Nhà Của Tôi Được Cấp Là Số 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .

4 - Theo Yêu Cầu Công An Quận 9 , Tôi Đã Đến Công An Quận Bình Thạnh Lập Thủ Tục Chuyển Thường Trú Từ Quận Bình Thạnh Sang Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh...Và Ngày 29 / 05 / 2009 Trưởng Công An Quận Bình Thạnh - Ông Trần Minh Thường Đã Cấp Giấy Chuyển Hộ Khẩu Cho Tôi Từ Địa Chỉ 482/28 Lê Quang Định , Phường 11 , Quận Bình Thạnh Đến Địa Chỉ 727 Nguyễn Xiển , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .

5 - Sau Đó Tôi Đã Thực Hiện Thủ Tục Thay Đổi Nơi Đăng Ký Địa Chỉ Thường Trú Tại Công An Quận 9...Tuy Nhiên Đến Ngày Nay Công an Quận 9 Vẫn Không Xem Xét Giải Quyết Cho Tôi Được Đăng Ký Thường Trú Tại 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh ...Với Lý Do : Nhà Của Tôi Xây Dựng Trên Phần Đất Có Nguồn Gốc Của Gia Tộc , Hiện Có Đơn Tranh Chấp Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Đang Thụ Lý ( Nguyên Đơn Là Trần Thị Liên , Trần Thị Hảo , Bị Đơn Bà Trần Ánh Nguyệt ) Căn Cứ Quyết Định Về Việc Giải Quyết Lần 02 Của Công An Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 20 / 07 / 2009 Và Văn Bản Ngày 27 / 12 / 2009 Của Công An Quận 9 . Do Đó , Hiện Nay Tôi Không Có Nơi Thường Trú Dù Đã Thực Hiện Việc Cắt Hộ Khẩu , Chưa Được Nhập Hộ Khẩu Ở Địa Chỉ Mới Số 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .

6 - Tuy Vậy , Các Lý Do Công An Quận 9 Và Công An Thành Phố Hồ Chí Minh Nại Ra Để Không Cho Tôi Đăng Ký Thường Trú Đến Nay Đã Không Còn , Cụ Thể : Tại Quyết Định Số 3148 / QĐ.UBND.TP , Do UBNDTPHCM Ban Hành Ngày 18 / 06 / 2012 Đã Nêu Rõ  '' Đối Với Diện Tích Đất Trên Lệch...2800 m2...Giao Cho Bà Trần Ánh Nguyệt Thực Hiện Việc Kê Khai Đăng Ký Sử Dụng Đất  '' . Đây Là Phần Diện Tích Đất Có Nhà Đất , Có Các Tài Sản Gắn liền Với Đất...Và Số Nhà Mang Số 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Mà Tôi Đang Sử Dụng Hợp Pháp . Và Điều Này Đến Nay Phần Diện Tích 3012.8 m2 Nhà Đất của Tôi Không Có Tranh Chấp . Và Vụ Kiện Dân Sự Đã Có Ban Hành 05
Quyết Định Bát Đơn Và Đình Chỉ Của Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Cụ Thể Gần Nhất Là Số 270 / 2012 / QĐST.DS Của Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Vào Ngày 28 / 09 / 2012 . Và Các Thành Phần Của Gia Tộc Cũng Không Chứng Minh Được Nguồn Gốc Đất Tài Sản Hợp Pháp Của Gia Tộc , Là Tài Sản Của Gia Tộc Như Cụ Thể Ai Đứng Tên Ông Trần Văn Của , Hay Ông Trần Văn Chiêu , Hay Ai Khác...Đứng Tên 2800 m2 Đất...Tại Văn Bản Số 198 / TAND.Q9 Ngày 11 / 04 / 2008 Đã Nêu Rõ...

Kiến Nghị :

Như Đã Trình Bày , Để Đảm Bảo Quyền lợi Của Công Dân . Kính Đề Nghị Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Xem Xét Giải Quyết Giao Cấp 3012.8 m2 Nhà Đất Của Tôi Đã Sử Dụng Ổn Định Hơn 17 Năm Nay .

+ Về Việc Thứ Hai , Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Như Các Đơn Đính Kèm Đã Gởi Phản Ảnh Khiếu Nại Liên Tục Đến Các Cấp Lãnh Đạo , Không Có Bất Kỳ Sự Tổ Chức Giải Quyết Nào , Và Cũng Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Chỉ Định Nào Đã Xuống Nhà Tôi 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Để Xác Minh Hiện Trường - Ghi Nhận Sự Việc...Xem Chi Tiết Từ Số 38 Đến Số 44 Của Sấp 04 Có Chữ Ký Của Tôi Trên Mỗi Tờ Đơn , Văn Bản Vào Ngày 11 / 09 / 2014 .

Kiến Nghị :

Như Đã Trình Bày , Để Đảm Bảo Quyền lợi Của Công Dân . Kính Đề Nghị Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Xem Xét Giải Quyết Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan...Và Cung Cấp Cơ Sở Chi Tiết Đầy Đủ Chứng Từ Đã Căn Cứ Cho Tôi Biết , Đã Giải Quyết Ra Làm Sao Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Mà Tôi Đã Liên Tục Khiếu Nại Hơn 17 Năm Nay Đến Các Cấp Lãnh Đạo Cho Đến Ngày Nay Cũng Không Có Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng...

Trân Trọng Kính Chào .

Đính Kèm Hồ Sơ :

Sấp 01 - Từ Số 1  Đến Số 7 :
Có Chữ Ký Của Tôi Ngày 11 / 09 / 2014 Trên Mỗi Văn Bản .Chứng Minh các Thành Viên Trong Gia Tộc Của Ông Trần Văn Của Không Có Thẩm Quyền , Quyền Lợi Tranh Chấp . Vì Phần Đất 2800 m2 Đất Nói Trên , Chưa Thể Hiện Rõ Những Ai Có Quyền Sử Dụng Đất , Hoặc Ai Là Người Có Tên Trong Sổ Đăng Ký Ruộng Đất ,. Sổ Địa Chính....Ông Trần Văn Của Không Có Chứng Từ Tài Sản 2800 m2 Đất Này , Và Cũng Không Có Thể Hiện Vị Trí 2800 m2 Đất Như Quyết Định Số 117 / QĐ-UB-ĐC Ngày 03 / 10 / 1995 Đã Nêu Và Thể Hiện Rõ Ràng . Và Các Thành Viên Tranh Chấp Trong Gia Tộc ( Dưới Sự Bao Che Sai Trái Cố Ý Vi Phạm Pháp Luật Liên Tục Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương ) Cũng Không Có Chứng Minh Được Đây Là Tài Sản Của Gia Tộc Dẫn Tới Đã Có Ban Hành 05 Cái Quyết Định Đình Chỉ Vụ Án Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9....
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6058914456513746609

Sấp 02 - Từ Số 8  Đến Số 21 :  Có Chữ Ký Của Tôi Ngày 11 / 09 / 2014 Trên Mỗi Văn Bản .Chứng Minh Tôi Đã Khai Khẩn Mảnh Đất Này Từ Rừng Cỏ Bỏ Hoang Hóa , Và Sinh Sống Ổn Định Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay . Có Các Tài Sản Gắn Liền Với Đất Của Tôi Và Có Vô Số Chứng Từ Của Cơ Quan Bảo Vệ Pháp Luật Đã Ban Hành....Đây Là Tài Sản Riêng Của Cá Nhân Tôi , Không Phải Là Tài Sản Của Gia Tộc Ông Trần Văn Của , Và Cũng Không Phải Là Tài Sản Của Gia Tộc Ông Trần Văn Chiêu .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6058913405456766113

Sấp 03 - Từ Số 22 Đến Số 37 :Có Chữ Ký Của Tôi Ngày 11 / 09 / 2014 Trên Mỗi Văn Bản .Chứng Minh Các Lý Do Của Công An Quận 9 Và Công An Thành Phố Hồ Chí Minh Nại Ra Sai Trái , Đầy Vi Phạm Pháp Luật , Bao Che Lẫn Nhau , Cho Cướp Của - Chiếm Đoạt - Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Tôi Và Không Cho Tôi Đăng Ký Thường Trú Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Cho Tới Ngày Nay....( Không Giao Cấp Sổ Hộ Khẩu Và Không Giao Cấp Sổ Cư Trú Thuộc Diện KT2 - Ở Thành Phố )
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6058911617412406977

Sấp 04 - Từ Số 38 Đến Số 44 :
Có Chữ Ký Của Tôi Ngày 11 / 09 / 2014 Trên Mỗi Tờ Đơn , Văn Bản .
Chứng Minh Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Không Được Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp luật , Không Thư Mời , Không Văn Bản Thụ Lý Đơn , Không Tổ Chức Đối Thoại...Và Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Chỉ Đạo Nào Đã Xuống Hiện Trường Xác Minh - Ghi Nhận Sự Việc Tại Vị Trí 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Của Tôi Đã Khiếu Nại Liên Tục Hơn 17 Năm Nay...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6060013428195983585