1 Photo - Sep 17, 2014
Video: 2014 09 12 - Video0364 - Tại Bưu Điện Bình Thọ Trả Lời Không Có Nhận Thư Hoàn Trả Lại , Không Có Lưu Trong Máy Tính - Theo Quy Định Thì Phải Hoàn Trả Lại Cho Bưu Cục Gốc .
---------------------------------------
2014 09 11 - Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 10 Gởi Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh , Điều Tra Làm Rõ Dấu Mộc   '' Nhiều Lần Không Đến Nhận ''....Trong Khi Các Bộ Phận Nhân Viên Của Bưu Điện Đang Đổ Lỗi Cho Nhau...Bên Này Nói Có Đưa..Bên Khi Nói Không Có Nhận....Mà Lại Có Đấu Mộc  '' Nhiều Lần Không Đến Nhận ''
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6059972250448900321

2014 09 12 - Video0361 - Ông Sơn Phát Thư Thường Nhật Trả Lời Dấp Diếm Che Dấu Sự Việc...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6059986578153829249

2014 09 12 - Video0362 - Các Bộ Phận Bên Bưu Điện Đang Đổ Lỗi Cho Nhau...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6059986063843148097

2014 09 12 - Video0363 - Các Bộ Phận Bên Bưu Điện Đang Đổ Lỗi Cho Nhau...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6059985495678869665

2014 09 12 - Video0364 - Tại Bưu Điện Bình Thọ Trả Lời Không Có Nhận Thư Hoàn Trả Lại , Không Có Lưu Trong Máy Tính - Theo Quy Định Thì Phải Hoàn Trả Lại Cho Bưu Cục Gốc .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6059991283805861025


2014 09 11 Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Theo Thư Mời Số 8699 / CCT-LP Ngày 05 / 09 / 2014 Bằng Đưa Tay Của Chi Cục Thuế Tại Nhà Của Tôi Ngày 08 / 09 / 2014 . Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 , Không Trung Thực , Che Dấu Chứng Từ Giả , Nguy Tạo Lập Nhiều Chứng Từ Giả , Không Có Thông Qua Chỉ Đạo Của Cơ Quan Cấp Trên , Không Có Con Dấu Đại Diện Của Cơ Quan...
Và Sự Việc Vu Khống , Xiên Tạc Sự Việc , Nhiều Lần Xúc Phạm Đến Gia Đình Tôi , Cố Ý Ngăn Cản Tôi Khi Đang Trình Bày Nhiền Lần...Của Phó Chủ Tịch UBND Phường Long Thạnh Mỹ - Ông Châu Văn Hùng...Chỉ Muốn Ý Kiến Trên Lời Nói...Không Muốn Ghi Ý Kiến Trên Biên Bản Làm Việc...Xiên Tạc Sự việc Không Đưa Ra Được Cơ Sở Xác Đáng Cụ Thể .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6059966908538702097


Ghi Âm Tại Buổi Làm Việc Tại UBND Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6059952995371399713

2014 09 10 Video0360 -Bên Phía Châu Thị Lâu Là Vợ Của Tên Võ Văn Cường Và Cũng Là Thân Tộc Của Ông Châu Văn Hùng - phó Chủ Tịch UBND Phường Long Thạnh Mỹ .Thường Xuyên Phá Hoại Chặt Phá Mang Tre..Phù Hợp Với Những Lời Nói Của Ông Châu Văn Hung Xiên Tạc Vu Khống Và Xúc Phạm Tôi Nhiều Lần .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6059983252660424401

Buổi Ghi Âm Tại Chi Cục Thuế Quận 9 Biên Bản Làm Việc Ngày 06 / 06 / 2014 Đã Có Ký 04 Tờ Tại Đoạn 50:00 / 57:55 Chi Cục Thuế Không Có Trung Thực , Lường Gạt , Xảo Trá...Tại Buổi Làm Việc Ngày 11 / 09 / 2014 Nêu Trên...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6025082630245208833

2014 09 11  - Giấy Báo Nhận Đơn  Lần Thứ 9 Của Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh - Bà Đặng Thị Nga Ngày 08 / 09 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6059942241605845809