1 Photo - Aug 30, 2014
Video: 2014 08 15 - Đoạn 001 - Tại Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh - 86 Lê Thánh Tôn...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048878506157775921
----------------------------------------

Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Và Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh...Đối Phó Với Nghị Quyết Số 730 / NQ-UBTVQH 11 Có Hiệu Lực Ngày 11 / 03 / 2004 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Việc Giám Sát Việc Giải Quyết Kiến Nghị Của Cử Tri Và Tố Cáo Của Công Dân . Như Vậy , Qua 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Nêu Trên Chỉ Là Trò Đùa...Chỉ Là Cho Có Hình Thức Mà Thôi...Và Pháp Luật Vẫn Không Đi Được Tới Tận Cùng Mọi Ngỏ Nghách...Để Cho Cướp Của - Chiếm Đoạt - Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân...Còn Lâu Mới Có Sự Phát Triển Thịnh Vượng...Như Vậy Mà Gọi Là Bảo Vệ Thiên Nhiên , Bảo Vệ Sự Đang Nóng Rất Nhanh Của Trái Đất...Làm Sao Mà Toàn Thể Nhân Dân Tin Tưởng Đóng Góp ! ...Kêu Gọi Đóng Góp Xảo Trá Lường Gạt !  Bởi Nếu Có Sự Giám Sát Chặt Chẽ , Có Tổ Chức Liên Kết -Liên Nghành Giám Sát Thì Sẽ Không Có Sự Việc Xảy Ra Như Thế Này :
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048877157419219889

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6053245777231698625


Với Vai Trò Sự Đuối Lý Lẽ Tại Cơ Quan Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh...Không Thể Tiếp Tục Giúp Sức Cho Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh Được Nữa...Nên Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh Chỉ Còn Có Một Cách...Là Yêu Cầu Người Dân Chỉ Đưa Ra Hết Các Chứng Từ Bưu Điện Đã Có Gởi Tới Địa Chỉ Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố - Số 86 Lê Thánh Tôn Thì Mới Giải Quyết Xem Xét Hồ Sơ !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048875712734749537
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6053249644961846993


Căn Cứ Vào Phiếu Báo Phát Ghi Số Về Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi Bưu Điện Ngày 04 / 05 / 2014...Bưu Điện Đã Cố Tình Có Hành Vi Hủy Chứng Từ...Và Làm Lại Chứng Từ Giả Khác Gởi Cho Lại Tôi Ngày 16 / 08/ 2014 ( Đã Hơn 03 Tháng Mới Đưa Phiếu Báo Phát ) Do Tôi Đang Liên Tục Khiếu Nại Có Rất Nhiều Hành Vi Sai Trái Tại Trung Tâm Bưu Điện Đang Xảy Ra . Nghị Quyết Số 730 / NQ-UBTVQH 13 Có Hiệu Lực Ngày 11 / 03 / 2014 Bắt Đầu Từ Thời Điểm Này Đã Hủy Đi Hết Mọi Chứng Từ Của Nhân Dân Khiếu Nại...Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh Đã Giải Quyết Được Khá Tốt Đẹp , Báo Cáo Khá Tốt Đẹp...Vì Không Có Đơn Khiếu Nại Của Nhân Dân . Nhưng Trên Thực Tế Thì Lại....Như Thế Này , Qua ...  Đoạn Ghi Hình - Ghi Âm Sau Đây :
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048874352624934897
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6053247512774024241


2014 08 15 - Đoạn 001 - Tại Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh - 86 Lê Thánh Tôn...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048878506157775921

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6053245777231698625


2014 08 15 Video0344 - Đoạn 002 - Tại Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh - 86 Lê Thánh Tôn...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048880439519549777

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6053244554216256945


2014 08 15 - VID_15082014_0000071 - Đoạn 003 - Tại Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh - 86 Lê Thánh Tôn...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048883194469712337

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6053243529490104369


2014 08 15 - VID_15082014_0000069 - Đoạn 004 - Tại Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh - 86 Lê Thánh Tôn...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048884342802159889

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6053242194323199089


Đơn Khiếu Nại Lần Thứ  07  Ngày 14 / 08 / 2014 Trung Tâm Bưu Điện Tp. Hồ CHí MInh .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048869958773828529
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6053238960883990193

Kính Gởi : Bà Đặng Thị Nga - Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh .

V / v .  Những Hành Vi Và Việc Làm Của Ông Nghuyễn Hữu Thịnh - Phó Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Tp.Hồ Chí Minh Tương Thích Và Phù Hợp Với Các Yếu Tố Đang Phát Sinh Theo Đơn Gởi Chi Cục Thuế Quận 9 Ngày 06 / 08 / 2014 Và Văn Bản Số 2340 / CCT Ngày 29 / 07 / 2014 Vẫn Tiếp Tục Lưu Trữ Trong Nội Bộ Xảo Trá Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó .


Vì Sao Đã Quá Thời Hạn Quy Định , Căn Cứ Vào 02 Văn Bản Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Đã Ban Hành :  Văn Bản Số 2921 / TB-BĐHCM Ngày 21 / 07 / 2014 Và Văn Bản Số 2954 / BĐHCM - HTKH Ngày 24 / 07 / 2014 . Đến Ngày Nay Vẫn Không Có Sự Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi . Việc Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Đã Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Theo 02 Văn Bản Nêu Trên Đúng Thời Hạn Quy Định , Đúng Thời Điểm . Ông Nguyễn Hữu Thịnh Có Họ Hàng Thân Thuộc Gì Với Ông Nguyễn Hữu Tín , Là Người Đã Ký Và Ban Hành Quyết Định Số 4257 / QĐ.UBND.TP Ngày 07 / 10 / 2008 Đầy Rẫy Những Sự Sai Trái Và Vi Phạm Pháp Luật . Những Hành Vi Và Việc Làm Của Ông Nguyễn Hữu Thịnh Rất Tương Thích Và Phù Hợp Với Những Sự Việc Đang Mới Xảy Ra Tại Chi Cục Thuế Quận 9 Như Đơn Gởi Ngày 06 / 08 / 2014 Phản Ảnh Văn Bản Số 2340 / CCT Ngày 29 / 07 / 2014 :
- Điểm Thứ Nhất , Văn Bản Đính Chính Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Tôi Không Có Bất Kỳ Đơn Gởi Nào , Cũng Như Những Chứng Từ Chi Tiết Của Tôi Làm Đơn Khiếu Nại Về 05 Phiếu Báo Phát Có Ghi Tên Sai Là Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó . Và Ông Đã Lợi Dụng Điểm Này Để Có Cớ Có Sự Xuất Hiện Ban Hành Phù Hợp...Ban Hành Văn Bản Đính Chính Với Đơn Và Chữ Viết Của Ai Đó , Không Phải Là Chữ Viết Của Tôi .
- Điểm Thứ Hai , Ông Đã Sử Dụng Đơn Và Chữ Viết Của Ai Đó Để Tổ Chức Buổi Họp Để Lưu Trữ Trong Nội Bộ Xảo Trá Đã Giải Quyết Các Đơn Thư Của Tôi Là Đúng Thời Điểm , Đúng Thời Hạn Theo 02 Văn Bản Nêu Trên Đã Ban Hành . Trong Khi Trên Thực Tế Kể Từ Ngày 14 / 08 / 2014 Cho Dù Ông Có Tổ Chức Buổi Họp Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đi Nữa Thì Nó Sẽ Không Tương Thích Và Phù Hợp Với 02 Văn Bản Nêu Trên Để Lưu Trữ Trong Nội Bộ Xảo Trá Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó Không Phải Là Tôi Là Trần Ánh Nguyệt Vẫn Tiếp Tục Lưu Trữ Trong Nội Bộ . Và Ông Đã Cài Người Giả Mạo Danh Tánh , Giả Mạo Chữ Viết Của Tôi...Đã Có Sự Sắp Đặt Trước Từ Lâu...Khi Tôi Phát Hiện Ra Thì Lại Đưa Người Với Tên Đỗ Thị Lệ Tâm Nào Đó Nhưng Lại Không Viết Ra Được Nét Chữ Viết Đã Giả Mạo Danh Tánh Của Tôi Chữ Viết Của Tôi...Đến Ngày Nay Cũng Không Có Đưa Ra Người Đã Giả Mạo Danh Tánh Này Ra Trước Pháp Luật , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Không Công Khai Minh Bạch , Không Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan...Để Che Dấu Người Giả Mạo Danh Tánh Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó .
Bởi Xét Cho Cùng , Cả 02 Văn Bản Nêu Trên Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Đã Ban Hành , Đã Không Hội Đủ Đúng Chuẩn Mực Quy Định Của Pháp Luật . Phần Ghi Tên Chịu Trách Nhiệm Là Chữ In Trong Máy Vi Tính ( Quy Định Cấp Phát Cho Mỗi Người 01 Cái Mộc Tên Là Để Làm Gì ) , Chứ Không Phải Là Tên Được Đóng Dấu Bằng Dấu Mộc Được Cấp Phát , Điều Này Nhà Nước Có Quy Định Rõ Ràng Để Chịu Trách Nhiệm Những Hành Vi Và Việc Làm Một Khi Đã Ban Hành Văn Bản...Có Nghĩa Là Trước Pháp Lý Của Tôi Khi Sử Dụng 02 Văn Bản Này Sẽ Không Có Sự Hợp Pháp Được Lưu Trữ Trong Nội Bộ Cơ Quan Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Theo Quy Định...Dẫn Tới Việc Đã Quá Thời Hạn Quy Định Nhưng Ông Nguyễn Hữu Thịnh Vẫn Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi .

Từ Những Cơ Sở Căn Cứ Nêu Trên , Một Lần Nữa Kính Mong Bà Đặng Thị Nga - Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh :
- Thứ Nhất , Điều Tra Và Làm Rõ Trách Nhiệm Vì Sao Đã Quá Thời Hạn Quy Định Nhưng Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Vẫn Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Và Đã Có Văn Bản Báo Cáo Như Thế Nào Cho Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố ?
- Thứ Hai , Có Phải Những Nội Dung Trong 02 Văn Bản Nêu Trên Là Của Đúng Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Đã Ban Hành Hay Không ? Nếu Đúng Thì Yêu Cầu Gởi Lại Cho Tôi 02 Văn Bản Nêu Trên Có Đầy Đủ Các Yếu Tố Đúng Chuẩn Mực Của Quy Định Pháp Luật , Tên - Thành Phần Chịu Trách Nhiệm Ra Văn Bản Phải Là Tên Dấu Mộc Đóng Dấu , Chứ Không Phải Là Tên Bằng Chữ In Trong Máy Vi Tính Như Đã Gởi Đến Nhà Tôi Số 727 Nguyễn Xiển , Không Có Giá Trị Pháp Lý Theo Quy Định Của Pháp Luật .
- Thứ Ba , Qua Những Cơ Sở Căn Cứ Nêu Trên Thì Phương Hướng Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Như Thế Nào ? Có Tổ Chức Giải Quyết Hay Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi ?

Đính kèm :
1 - Chứng Từ Chữ Viết Giả Mạo Danh Tánh , Chữ Viết Đã Giả Danh Tôi , Và Đưa Tên Đỗ Thị Lệ Tâm Nào Đó Ra Buổi Họp Làm Việc Đối Chất Nhưng Lại Không Viết Ra Được Nét Chữ Viết Đã Giả Danh Được Lập Trên Phiếu Báo Phát Ghi Số Mà Tôi Đã Phát Hiện .
2 - Biên Bản Làm Việc Ngày 01 / 04 / 2013 .
3 - Văn Bản Phúc Đáp Số 61 / BĐTTTĐ Ngày 04 / 04 / 2013 .
4 - Văn Bản Số 2921 / TB.BĐHCM Ngày 21 / 07 / 2014 .
5 - Văn Bản Số 2954 / BĐHCM-HTKH Ngày 24 / 07 / 2014 .
6 - Đơn Gởi Chi Cục Thuế Quận 9 Ngày 06 / 08 / 2014 .
7 - Văn Bản Số 2340 / CCT Ngày 29 / 07 / 2014 .


2014 - 07 - 08 Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố - Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 06 :
Chỉ Trong Vòng 02 Tháng Từ Ngày 21/04/2014 Đến 28/06/2014 , Liên Tục Sai Phạm Tăng Lên Nghiêm Trọng Như Thế Này , Cố Ý không Giải Quyết Đúng Nội Dung Đơn Khiếu Nại Của tôi , không cho biên bản làm việc bằng bản chánh có dấu đỏ , Không Ban hành văn bản của biên bản làm việc của Phó giám đốc - Nguyễn Hữu Thịnh Cho Tới Ngày Nay . Để Liên Tục Tiếp Tục Tráo đổi Các đơn Khiếu Nại Của Tôi , Và không lưu trữ đóng dấu mộc đúng tại cơ quan Bưu điện , không dấu mộc của Bưu điện , cố ý liên tục càng thưa càng có nhiều sự sai trái hơn nữa . Ảnh hưởng Nghiêm Trọng đến quyền lợi chánh đáng của tôi . Không tổ chức thực hiện giải quyết