44 Photos - Jul 6, 2013
Photo: Cây pha lê Cát Tường thăm Dàn Giáo Vĩnh Lợi vào tháng 12-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường trao quà cho bạn Hạnh Viên trong chương trình bốc thăm may mắn tháng 10-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường trao phần quà may mắn cho bạn  TRƯƠNG THỤY ÁNH VÂN - Q.12 trong chương trình bốc thăm may mắn tháng 8-2013Photo: Tham gia hội chợ handmade DIY Crafts Fair 28-09-2013Photo: Tham gia hội chợ handmade DIY Crafts Fair 28-09-2013Photo: Tham gia hội chợ handmade DIY Crafts Fair 28-09-2013Photo: Tham gia hội chợ handmade DIY Crafts Fair 28-09-2013Photo: Tham gia hội chợ handmade DIY Crafts Fair 28-09-2013Photo: Tham gia hội chợ handmade DIY Crafts Fair 28-09-2013Photo: Tham gia hội chợ handmade DIY Crafts Fair 28-09-2013Photo: Tham gia hội chợ handmade DIY Crafts Fair 28-09-2013Photo: Tham gia hội chợ handmade DIY Crafts Fair 28-09-2013Photo: Tham gia hội chợ handmade DIY Crafts Fair 28-09-2013Photo: Tham gia hội chợ handmade DIY Crafts Fair 28-09-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham gia hội chợ Pandora Bazaar 28-07-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham gia hội chợ Pandora Bazaar 28-07-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham gia hội chợ Pandora Bazaar 28-07-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham gia hội chợ Pandora Bazaar 28-07-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham gia hội chợ Pandora Bazaar 28-07-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham gia hội chợ Pandora Bazaar 28-07-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham gia hội chợ Pandora Bazaar 28-07-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham gia hội chợ Pandora Bazaar 28-07-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham gia hội chợ Pandora Bazaar 28-07-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham gia hội chợ Pandora Bazaar 28-07-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham gia hội chợ Pandora Bazaar 28-07-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham gia hội chợ Pandora Bazaar 28-07-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường trao quà may mắn cho cô Thu Ba (Q.2) - 06/2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự tiệc mừng sinh nhật DIY Let's Go 1 tuổi ngày 03-03-2013Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự Chợ phiên Thanh niên ngày 13-10-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự Chợ phiên Thanh niên ngày 13-10-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự Chợ phiên Thanh niên ngày 13-10-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự Chợ phiên Thanh niên ngày 13-10-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự hội hè Handmade báo Mực Tím ngày 17-06-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự hội hè Handmade báo Mực Tím ngày 17-06-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự hội hè Handmade báo Mực Tím ngày 17-06-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự hội hè Handmade báo Mực Tím ngày 17-06-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự hội hè Handmade báo Mực Tím ngày 17-06-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự hội hè Handmade báo Mực Tím ngày 17-06-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự hội hè Handmade báo Mực Tím ngày 17-06-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự hội hè Handmade báo Mực Tím ngày 17-06-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự Saigon Crafts Fair ngày 08-04-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự Saigon Crafts Fair ngày 11-03-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự Saigon Crafts Fair ngày 11-03-2012Photo: Cây pha lê Cát Tường tham dự offline Xì Gòn Handmade ngày 11-02-2012