24 Photos - Aug 7, 2012
Photo: SLAC computational physicist, Bebo White, is giving us the tourPhoto: Map of DoE LabsPhoto: Photo: Klystrons!Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Klystron GalleryPhoto: Klystron GalleryPhoto: Klystron GalleryPhoto: Klystron GalleryPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: