Photo: * Možno, že aj vy máte pocit nekonečného boja s plesňou, ktorá sa stále a znova ukazuje na stene. Pokazí vzhľad Vášho domova a čo je horšie, dáva priestor pre rast choroboplodných zárodkov ...

Ako sa zbaviť nevítaného hosťa "pleseň"?

Od zistenia pravej príčiny vzniku plesne v dome/byte, jej rozsahu a množstva, je možné plesne odstrániť prírodnými prostriedkami, tzn. bez použitia chemických prostriedkov, ktoré skôr pleseň posilňujú a zároveň ničia naše zdravie. Odstraňovať pleseň znamená, nájsť príčinu vzniku plesne a pristúpiť k adekvátnemu spôsobu odstraňovania príčiny vzniku.

Pri odstraňovaní plesne platí: odstraňujte správne a dôsledne príčinu vzniku plesne, nie viditeľný dôsledok pôsobenia!

http://www.trademat.sk/
Loading...
TRADE MAT s.r.o.
Public
* Možno, že aj vy máte pocit nekonečného boja s plesňou, ktorá sa stále a znova ukazuje na stene. Pokazí vzhľad Vášho domova a čo je horšie, dáva priestor pre rast choroboplodných zárodkov ...

Ako sa zbaviť nevítaného hosťa "pleseň"?

Od zistenia pravej príčiny vzniku plesne v dome/byte, jej rozsahu a množstva, je možné plesne odstrániť prírodnými prostriedkami, tzn. bez použitia chemických prostriedkov, ktoré skôr pleseň posilňujú a zároveň ničia naše zdravie. Odstraňovať pleseň znamená, nájsť príčinu vzniku plesne a pristúpiť k adekvátnemu spôsobu odstraňovania príčiny vzniku.

Pri odstraňovaní plesne platí: odstraňujte správne a dôsledne príčinu vzniku plesne, nie viditeľný dôsledok pôsobenia!

http://www.trademat.sk/

no plus ones