15 Photos - Oct 31, 2012
Photo: Photo: Photo: Преди чина на възвеждане в игуменски сан. На заден план е игумения Александра от манастира „св. Иоан Шанхайски“ в Егоровка, Украйна в юрисдикцията на РПЗЦ под омофора на митр. АгатангелPhoto: Преди чина на възвеждане в игуменски сан.Photo: Молитва от чина за възвеждане в игуменски сан.Photo: Нововъзведената игумения Серафима.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Връчване на игуменския жезъл.Photo: Photo: Напътствено слово към нововъзведената игумения.Photo: