35 Photos - May 18, 2015
Photo: Photo: Photo: Photo: "...Bữa trước Thanh báo cáo khoa học bằng tiếng Anh của Viện được giải Nhì.
Nên ai cũng hỏi học thêm tiếng Anh ở mô mà nói hay rứa
Tại còn bị hồi hộp nên khúc đầu bị khớp, không thôi là nhứt rồi.."
Thanh - Líu Lưỡi Khóa 1.
Khóa 3 sẽ khai giảng ngày 1/6 bà con nha. Hằng dời lui 1 tuần để chuẩn bị tốt hơn cho các lớp online.
http://DaoThiHang.com/lich-khai-giang-2015/
Ai học tiếng Anh bắt lâu mà nói không ra, nghe không thông, thì đây là lớp nên bắt đầuPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Học là vui <3Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: