37 Photos - Apr 4, 2014
Photo: Дом 152 м2Photo: УтепляемPhoto: Ждём кровлюPhoto: Строительство ДуплексаPhoto: СтроиплощадкаPhoto: Photo: Каркас первого этажаPhoto: Photo: Photo: Каркас второго этажаPhoto: Половина дуплекса готоваPhoto: Завоз брусаPhoto: Монтаж лаг полаPhoto: Каркас дуплекса собранPhoto: Каркас дуплекса собранPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: