27 Photos - Mar 30, 2014
Photo: Mimoriadna príležitosť. Prihláste sa za člena jednej z viac ako 5500 volebných komisií na Slovensku. Príjem 30 EUR + iné bonusy. Vypíšte svoje údaje a vyberte okres, v ktorom chcete byť členom komisie. Prihláška je tu: http://www.ginn.pro/form/euvolby2014-clenPhoto: Photo: Členovia okrskových volebných komisiíPhoto: Infliltrujme Europsku uniu www.martindano.comPhoto: Infiltrujme Európsku úniu. www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Photo: Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014Photo: Photo: Voľby do Europskeho parlamentu, Martin Daňo, strana Právo a spravodlivosť, nezávislý kandidát, www.martindano.com/euro2014