10 Photos - Nov 20, 2010
Photo: Fra receptionen i Roskilde Kloster, hvor Jens Kristian Krarups nye bog "Den Danske Klosterrute Fra Slangerup til Roskilde" blev præsenteret.Photo: Unitas forlag var klar med salg af alle bøgerne med titlerne: "Den Danske Klosterrute...."Photo: I den smukke riddersal på Roskilde Kloster var der mulighed for en forfriskningPhoto: Formanden for Den Danske Klosterrutes støtteforening, Erling Bjerrum-Petersen bød velkommen og ledede eftermiddagen.Photo: Forfatteren, Jens Kristian Krarup gav en kort introduktion til Klosterruten mellem Slangerup og Roskilde.Photo: Biskop, Peter Fischer-Møller fik derefter ordet.Photo: Peter Møller Jensen fortalte bl.a. om næste dags vandringer fra Kirke Værløse til Ballerup på KlosterrrutenPhoto: Karen-Marie Holst Jannerup bragte ligeledes en hilsen og fortalte om den Danske Klosterrutes støtteforening.Photo: Efter receptionen gik vi til Roskilde Domkirke, hvor domkirken trådte frem i et flot skær sammen med den nyfaldne sne.Photo: Sognepræst Poul Kofoed Christiansen sluttede af med en andagt i det nyrestaurerede Sankt Andreas kapel.