Photo: #HAL-E-DIL-حال-دل
#💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓

#❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤💗❤

#Mohabat khud batati hai Kahan kiska thikana hai,

Kisay #aankhon main rakhna hai
Kisay dil main basana hai

Reha karna hai kisko aur Kisay #zanjeer karna hai

Mitana hai kisay dil say Kisay #tehreer karna hai

Kisay malom hota hai Safar #dushwar kitna hai

Kisi ki chasm-e-girya main Chupa #iqrar kitna hai

#Shajar jo girnay wala hai Wo saya daar kitna hai

Mohabbat khud batati hai Kahan kiska #thikana hai..!

#❤ 💗 ❤ 💗 ❤💗 ❤💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗

GOOD EVENING,NIHGT DEAR ALL FRIENDS
#💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Loading...
Hussain Ali Balti
Public
#HAL-E-DIL-حال-دل
#💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓

#❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤💗❤

#Mohabat khud batati hai Kahan kiska thikana hai,

Kisay #aankhon main rakhna hai
Kisay dil main basana hai

Reha karna hai kisko aur Kisay #zanjeer karna hai

Mitana hai kisay dil say Kisay #tehreer karna hai

Kisay malom hota hai Safar #dushwar kitna hai

Kisi ki chasm-e-girya main Chupa #iqrar kitna hai

#Shajar jo girnay wala hai Wo saya daar kitna hai

Mohabbat khud batati hai Kahan kiska #thikana hai..!

#❤ 💗 ❤ 💗 ❤💗 ❤💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗 ❤ 💗

GOOD EVENING,NIHGT DEAR ALL FRIENDS
#💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

+77
169 comments