114 Photos - Apr 17, 2011
Photo: วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔ ที่วัดคลองเขาจันทร์ สามเณรเตรียมไปบิณฑบาต ที่บ้านศาลาหลวงด้วง อยู่ห่างจากวัดไป ๔ กิโลเมตร
http://phudtho.blogspot.comPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: ผู้ร่วมบุญ ในโครงการบวชสามเณร วันที่ ๗-๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
ที่วัดคลองเขาจันทร์Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: วันที่ 14 เมษายน 2554
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จัดแบบบ้านๆ
ที่บ้านยายชุ่ม หมู่1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรังPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: ประชาสัมพันธ์ ประกาศข่าวที่หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านทราบว่า
วันรุ่งขึ้นจะมีสามเณรออกบิณฑบาต รวมทั้งหมด 25 รูปPhoto: