181 Photos - Mar 6, 2011
Photo: Photo: Photo: งานบวชอุบาิกาแก้ว @ วัดคลองเขาจันทร์ 28กพ. ถึง 7มีนาคม2554
วัดคลองเขาจันทร์ หมู่ที่ 3 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
http://phudtho.blogspot.comPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: @วัดคลองเขาจันทร์ : 
พระอาจารย์ปราโมทย์ กับ คุณสัญญา
 นายกอบต. หนองปรือ และรองนายก
http://phudtho.blogspot.comPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Video: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: หนูน้อยผู้ศรัทธาในธรรม
มาร่วมกิจกรรมเวียนเทียน
@ วัดคลองเขาจันทร์
http://phudtho.blogspot.comPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
รับใบประกาศเกียรติบัตร ผ่านการอบรมครบหลักสูตร
http://phudtho.blogspot.comPhoto: @ วัดคลองเขาจันทร์ อุบาสิกาแก้ว รับใบประกาศเกียรติบัตร 
อบรมครบตามหลังสูตรในโครงการ
http://phudtho.blogspot.comPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: @วัดคลองเต็ง.. โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว
วันที่ 27กพ. ถึง 7 มีนาคม 2554
http://phudtho.blogspot.comPhoto: @ วัดลองเต็งPhoto: @ วัดคลองเต็ง 
สถานที่พักหลับนอนของอุบาสิกาแก้ว ที่บวชในโครงการPhoto: @ วัดคลองเต็งPhoto: วันที่ 13 มีนาคม  2554
ที่วัดลำภูรา อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง
(คนกลาง) ผู้มารายงานตัวสมัครบวชPhoto: Photo: วันที่ 13 มีนาคม  2554 
ที่วัดลำภูรา  ผู้มารายงานตัวสมัครบวชPhoto: