5 Photos - Jun 20, 2015
Photo: Raiponce orbiculaire, Phyteuma orbicularePhoto: Raiponce ovale, Phyteuma ovatumPhoto: Raiponce en épi, Phyteuma spicatumPhoto: Raiponce bleue, Phyteuma nigrumPhoto: Raiponce hémisphérique, Phyteuma hemisphaericum copie