5 Photos - Jul 16, 2014
Photo: Lis martagon, Lilium martagonPhoto: Analote des Alpes, Anonconotus alpinusPhoto: Lis de Saint Bruno, Paradisea liliastrumPhoto: Argus bleu céleste, Polyommatus bellargusPhoto: Orchis globuleux, Traunsteinera globosa