43 Photos - Dec 7, 2016
Photo: "Час програмирања"
ОШ "Светислав Мирковић Ненад"
Мала Плана

Недеља кодирања од 5 - 11. децембра 2016.Photo: "Час програмирања"
ОШ "Светислав Мирковић Ненад"
Мала Плана

Недеља кодирања од 5 - 11. децембра 2016.Photo: "Час програмирања"
ОШ "Светислав Мирковић Ненад"
Мала Плана

Недеља кодирања од 5 - 11. децембра 2016.Photo: "Час програмирања"
ОШ "Светислав Мирковић Ненад"
Мала Плана

Недеља кодирања од 5 - 11. децембра 2016.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: "Час програмирања"
ОШ "Светислав Мирковић Ненад"
Мала Плана

Недеља кодирања од 5 - 11. децембра 2016.Photo: "Час програмирања"
ОШ "Светислав Мирковић Ненад"
Мала Плана

Недеља кодирања од 5 - 11. децембра 2016.Photo: Photo: Photo: Photo: "Час програмирања"
ОШ "Светислав Мирковић Ненад"
Мала Плана

Недеља кодирања од 5 - 11. децембра 2016.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: "Час програмирања"
ОШ "Светислав Мирковић Ненад"
Мала Плана

Недеља кодирања од 5 - 11. децембра 2016.Photo: Photo: Photo: Photo: "Час програмирања"
ОШ "Светислав Мирковић Ненад"
Мала Плана

Недеља кодирања од 5 - 11. децембра 2016.Photo: