103 Photos - Jan 29, 2015
Photo: Photo: Photo: Еколошкa акцијa поводом 17. новембра, Светског дана еколошких покрета

18. новембар 2016.Photo: Еколошкa акцијa поводом 17. новембра, Светског дана еколошких покрета

18. новембар 2016.Photo: Еколошкa акцијa поводом 17. новембра, Светског дана еколошких покрета

18. новембар 2016.Photo: Еколошкa акцијa поводом 17. новембра, Светског дана еколошких покрета

18. новембар 2016.Photo: Еколошкa акцијa поводом 17. новембра, Светског дана еколошких покрета

18. новембар 2016.Photo: Photo: Photo: Еколошкa акцијa поводом 17. новембра, Светског дана еколошких покрета

18. новембар 2016.Photo: Photo: Photo: Photo: Еколошкa акцијa поводом 17. новембра, Светског дана еколошких покрета

18. новембар 2016.Photo: Photo: Photo: Photo: Еколошкa акцијa поводом 17. новембра, Светског дана еколошких покрета

18. новембар 2016.Photo: Еколошкa акцијa

"ЛИМЕНКА ПО ЛИМЕНКА"
Велика Плана, 6.11.2015.Photo: Еколошкa акцијa

"ЛИМЕНКА ПО ЛИМЕНКА"
Велика Плана, 6.11.2015.Photo: Еколошкa акцијa

"ЛИМЕНКА ПО ЛИМЕНКА"
Велика Плана, 6.11.2015.Photo: Еколошкa акцијa поводом 17. новембра, Светског дана еколошких покретаPhoto: 20.11.2015.Photo: 20.11.2015.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: 20.11.2015.Photo: 20.11.2015.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: 20.11.2015.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Предавање
"Рециклажа алуминијумских лименки"

10. новембар 2016.Photo: Предавање 
"Рециклажа алуминијумских лименки"

10. новембар 2016.Photo: Предавање 
"Рециклажа алуминијумских лименки"

10. новембар 2016.Photo: Photo: Предавање
"Рециклажа алуминијумских лименки"

10. новембар 2016.Photo: Предавање 
"Рециклажа алуминијумских лименки"

10. новембар 2016.Photo: Предавање 
"Рециклажа алуминијумских лименки"

10. новембар 2016.Photo: Предавање
"Рециклажа алуминијумских лименки"

10. новембар 2016.Photo: Photo: Photo: Предавање 
"Рециклажа алуминијумских лименки"

10. новембар 2016.Photo: Photo: Предавање од стране тренера Recan фондације

"Рециклажа алуминијумских лименки"

10. новембар 2016.Photo: Предавање од стране тренера Recan фондације

"Рециклажа алуминијумских лименки"

10. новембар 2016.Photo: Photo: Предавање од стране тренера Recan фондације

"Рециклажа алуминијумских лименки"

10. новембар 2016.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Предавање
"Рециклажа алуминијумских лименки"

10. новембар 2016.