1 Photo - Jun 28, 2013
Video: 110828_006 Tại Bưu Điện Bình Thạnh Về Việc Phiếu Báo Phát Ghi Số Của Chủ Tịch Nước - Ông Trương Tấn Sang Không Có Lưu Trữ Trong Máy Tính .