1 Photo - Jun 12, 2013
Photo: SAM_0188 Báo Tuổi Trẻ Ngày 12 06 2013