1 Photo - Jun 12, 2013
Video: SAM_0184 Báo Tuổi Trẻ Ngày 12 06 2013