1 Photo - Jun 7, 2013
Video: 18/ SAM_0171 Đã Giao Cấp Sổ Đỏ Chủ Quyền Nhà Đất Trái Quy Định Của Pháp Luật , Đã Đưa Cho Công An Xem Và Mọi Người Dân Đã Chứng Kiến . Hộ Lữ Phúc Nhị-Bà Trần Thị Hồng Nhung Nhà Số 725 Nguyễn Xiển Đã Đánh Gia Đình Tôi Để Tranh Giành Chiếm Đất Ở Bên Tôi Ngày 01 06 2013 .AVI