1 Photo - Jun 7, 2013
Video: 20/ SAM_0174 Băng Nhóm Giàn Cảnh Làm Nhân Chứng Sai Trái Biển Số Xe 59X1 22417 Và Biển Số Xe Của 02 Du Côn Thuê Mướn 55X1 2312 Ngày 01 06 2013 .AVI