1 Photo - May 13, 2013
Video: Movie VoiceM237 Ông Vũ Quốc Kỳ - Giám Đốc Chi Cục Thuế Quận 9 Lưu Trữ Những Văn Bản Không Hội Đủ Các Yếu Tố Pháp Lý - Tôi đã Lập Hồ Sơ Kê Khai Thuế Nhà Đất Năm 2009 Nhưng Đến Tận Ngày Nay Phường Cũng Chưa Có Đóng Con Dấu Của Cơ Quan Xác Nhận Và Tại Sao Nó Lại Nằm Ở Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 . Bởi Vì Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Thật Sự Không Có Tên Của Tôi Đã Có Tồn Tại , Đã Có Sinh Sống Tại Đây , Đã Khiếu Nại Hơn 15 Năm Nay . Nhưng Vẫn Tiếp Tục Lén Lúc , Lấp Lém , Che Dấu Tạo Bộ Hồ Sơ Giả Tạo Giao Cấp Quyền Sử Dụng Nhà Đất Trái Quy Định Của Pháp Luật Cho Bà Trần Thị Liên Được Hợp Pháp Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Giả Trá Của Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh .