1 Photo - May 13, 2013
Video: Movie VoiceM238 Căn Cứ Vào Camera An Ninh Tại Ngân Hàng SacomBank - Tại Văn Phòng Thuê Của Chi Cục Thuế Quận 9 Giáp Ranh Với Trụ Sở Chi Cục Thuế Quận 9 Vào Lúc 9 Giờ 10 Phút Ngày 08 05 2013 Và Căn Cứ Vào 04 Đoạn Ghi Âm Của Tôi , Đã Phản Ảnh Rất Rõ Những Vi Phạm Pháp Luật Của Chi Cục Thuế Quận 9 Lưu Trữ Hồ Sơ Cơ Sở Căn Cứ Chứng Cứ Không Hội Đủ Các Yếu Tố Pháp Lý Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Tạo Dựng Những Cơ Sở Căn Cứ Chứng Cứ Giả Tạo Để Trình Báo Cáo Sai Trái Lên Cấp Trên