10 Photos - Sep 7, 2014
Photo: Photo: Photo: Singapore Sentosa Beach 2Photo: Singapore Sentosa Beach 3Photo: Singapore Sentosa Beach 4Photo: Singapore Sentosa Beach 5Photo: Singapore Sentosa Beach 6Photo: Singapore Sentosa Beach 7Photo: Singapore Sentosa Beach 8Photo: Singapore Sentosa Beach 9