11 Photos - Nov 21, 2013
Photo: Cách trang điểm đẹp tự nhiên với khóa học

"Trang điểm chuyên nghiệp thành nghề"

Phí khóa học : 10tr giảm chỉ còn 7.500.000!

Trong 3 tháng sẽ thành thạo kĩ năng trang điểm
cô dâu chuyên nghiệp.

Trung tâm đào tạo nghề trang điểm DL DUY:

* 622 Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM.
* 82 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (84)838398295 – 0907.997.717

Trực tiếp giảng dạy từ Make up Duyên Nguyễn.
Tham khảo thêm tại đây:
http://chuphinhcuoidep.vn/dao-tao-hoc-trang-diem-chuyen-nghiepPhoto: Cách trang điểm đẹp tự nhiên với khóa học

"Trang điểm chuyên nghiệp thành nghề"

Phí khóa học : 10tr giảm chỉ còn 7.500.000!

Trong 3 tháng sẽ thành thạo kĩ năng trang điểm
cô dâu chuyên nghiệp.

Trung tâm đào tạo nghề trang điểm DL DUY:

* 622 Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM.
* 82 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (84)838398295 – 0907.997.717

Trực tiếp giảng dạy từ Make up Duyên Nguyễn.
Tham khảo thêm tại đây:
http://chuphinhcuoidep.vn/dao-tao-hoc-trang-diem-chuyen-nghiepPhoto: Cách trang điểm đẹp tự nhiên với khóa học

"Trang điểm cá nhân"

Phí khóa học : 3.000.000 giảm chỉ còn 2.000.000!

Không giới hạn thời gian làm đẹp.

Trung tâm đào tạo nghề trang điểm DL DUY:
* 622 Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM.
* 82 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (84)838398295 – 0907.997.717

Trực tiếp giảng dạy từ Make up Duyên Nguyễn.

Tham khảo thêm tại đây:
http://chuphinhcuoidep.vn/dao-tao-hoc-trang-diem-chuyen-nghiepPhoto: Cách trang điểm đẹp tự nhiên với khóa học

"Trang điểm cô dâu chuyên nghiệp"

Phí khóa học : 9.000.000 giảm chỉ còn 5.500.000!

Trong 3 tháng sẽ thành thạo kĩ năng trang điểm cô dâu chuyên nghiệp.

Trung tâm đào tạo nghề trang điểm DL DUY:

* 622 Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM.
* 82 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (84)838398295 – 0907.997.717

Trực tiếp giảng dạy từ Make up Duyên Nguyễn.
Tham khảo thêm tại đây:
http://chuphinhcuoidep.vn/dao-tao-hoc-trang-diem-chuyen-nghiepPhoto: Cách trang điểm đẹp tự nhiên với khóa học

"Trang điểm cá nhân"

Phí khóa học : 3.000.000 giảm chỉ còn 2.000.000!

Không giới hạn thời gian làm đẹp.

Trung tâm đào tạo nghề trang điểm DL DUY:
* 622 Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM.
* 82 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Điện thoại: (84)838398295 – 0907.997.717

Trực tiếp giảng dạy từ Make up Duyên Nguyễn.

Tham khảo thêm tại đây:
http://chuphinhcuoidep.vn/dao-tao-hoc-trang-diem-chuyen-nghiepPhoto: Cách trang điểm đẹp tự nhiên với khóa học

"Trang điểm chuyên nghiệp thành nghề"

Phí khóa học : 10.000.000 giảm chỉ còn 7.500.000!

Không giới hạn thời gian trở thành trang điểm chuyên nghiệp.

Trung tâm đào tạo nghề trang điểm DL DUY:
* 622 Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM.
* 82 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Điện thoại: (84)838398295 – 0907.997.717

Trực tiếp giảng dạy từ Make up Duyên Nguyễn.

Tham khảo thêm tại đây:
http://chuphinhcuoidep.vn/dao-tao-hoc-trang-diem-chuyen-nghiepPhoto: Cách trang điểm đẹp tự nhiên với khóa học

"Bới tóc cô dâu chuyên nghiệp thành nghề"

Phí khóa học : 5.500.000 giảm chỉ còn 3.500.000!

Không giới hạn thời gian trở thành trang điểm chuyên nghiệp.

Trung tâm đào tạo nghề trang điểm DL DUY:

* 622 Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM.
* 82 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (84)838398295 – 0907.997.717

Trực tiếp giảng dạy từ Make up Duyên Nguyễn.
Tham khảo thêm tại đây:
http://chuphinhcuoidep.vn/dao-tao-hoc-trang-diem-chuyen-nghiepPhoto: Cách trang điểm đẹp tự nhiên với khóa học

"Trang điểm chuyên nghiệp thành nghề"

Phí khóa học : 10tr giảm chỉ còn 7.500.000!

Trong 3 tháng sẽ thành thạo kĩ năng trang điểm
cô dâu chuyên nghiệp.

Trung tâm đào tạo nghề trang điểm DL DUY:

* 622 Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM.
* 82 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (84)838398295 – 0907.997.717

Trực tiếp giảng dạy từ Make up Duyên Nguyễn.
Tham khảo thêm tại đây:
http://chuphinhcuoidep.vn/dao-tao-hoc-trang-diem-chuyen-nghiepPhoto: Cách trang điểm đẹp tự nhiên với khóa học

"Trang điểm chuyên nghiệp thành nghề"

Phí khóa học : 10tr giảm chỉ còn 7.500.000!

Trong 3 tháng sẽ thành thạo kĩ năng trang điểm
cô dâu chuyên nghiệp.

Trung tâm đào tạo nghề trang điểm DL DUY:

* 622 Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM.
* 82 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (84)838398295 – 0907.997.717

Trực tiếp giảng dạy từ Make up Duyên Nguyễn.
Tham khảo thêm tại đây:
http://chuphinhcuoidep.vn/dao-tao-hoc-trang-diem-chuyen-nghiepPhoto: Cách trang điểm đẹp tự nhiên với khóa học

"Trang điểm cá nhân"

Phí khóa học : 3.000.000 giảm chỉ còn 2.000.000!

Không giới hạn thời gian làm đẹp.

Trung tâm đào tạo nghề trang điểm DL DUY:
* 622 Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM.
* 82 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (84)838398295 – 0907.997.717

Trực tiếp giảng dạy từ Make up Duyên Nguyễn.

Tham khảo thêm tại đây:
http://chuphinhcuoidep.vn/dao-tao-hoc-trang-diem-chuyen-nghiepPhoto: Cách trang điểm đẹp tự nhiên với khóa học

"Bới tóc cô dâu chuyên nghiệp thành nghề"

Phí khóa học : 5.500.000 giảm chỉ còn 3.500.000!

Không giới hạn thời gian trở thành trang điểm chuyên nghiệp.

Trung tâm đào tạo nghề trang điểm DL DUY:

* 622 Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM.
* 82 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (84)838398295 – 0907.997.717

Trực tiếp giảng dạy từ Make up Duyên Nguyễn.
Tham khảo thêm tại đây:
http://chuphinhcuoidep.vn/dao-tao-hoc-trang-diem-chuyen-nghiep