5 Photos - Oct 19, 2010
Photo: Grupa pielgrzymkowa przed kościołem św. Doroty w LicheniuPhoto: Grupa pielgrzymkowa przed GolgotąPhoto: Przed Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w LicheniuPhoto: Organista Zygmunt Miecznik przy organach bazyliki w LicheniuPhoto: