19 Photos - Apr 30, 2014
Photo: Albina Adamietz von Roth 1860-1927.Photo: Grób Johanna Adamtza w Pstrążnej.Photo: Emma Adamietz - bratanica baronowej, nauczycielka Szkoły Powszechnej w Czernicy.Photo: Emma Adamietz w młodości.Photo: Córka Johanna Adamtza w dniu ślubu.Photo: Córka Johanna Adamtza w 1914 roku.Photo: Bratanice baronowej Albiny von Roth.Photo: Emma Adamietz - nauczycielkaPhoto: Albina i Hugo George Johann von Roth.Photo: Albina Adamietz i Baron von RothPhoto: Lata 20-te. Siedzą od lewej: Anna Tomaszek, Jadwiga Haroska, Johann Adamietz.U góry od lewej: Gertruda Mentzel, Maria, Emma, Klara Koczy i Greta NowakPhoto: Około roku 1910-12. Pierwszy rząd od lewej: Jadwiga Haroska, Gertruda Mentzel, Anna Tomaszek, Johann Adamietz, Greta Nowak. Drugi rząd od lewej: Maria i Emma Adamietz, Klara Koczy.Photo: Pogrzeb Adamtza w Pstrążnej  - 1937 rok.Photo: Spotkanie młodych mężczyzn. Czernica ok.1914 roku, Johann Adamietz siedzi pierwszy od lewej.Photo: Stojący pan z wąsami to Johann Adamietz z żoną Anną Tomaszek.Photo: Dom rodziny Adamietz na ulicy Podleśnej.Photo: Siostry Adamietz.Photo: Rodzina Adamietz. Johann Adamietz z żoną Anna, wokół ich dzieci Emma, Klara, Maria, Jadwiga, Małgorzata, Gertruda.Photo: Praca na pańskim polu.