26 Photos - Nov 10, 2014
Photo: Mme SHI Xiaoying, Vice Consule du consulat de ChinePhoto: Photo: Photo: Lauriève Ménard de Garneau TravailPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Alexis Bernard, Camellia SinensisPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: