33 Photos - Sep 15, 2013
Photo: חופרים את הבאר הראשונה 1930-31Photo: ילדי המושב הראשונים -כיתות א-ג שלמדו בבית גובר טרם נבנה בית הספרPhoto: Photo: בסיום קורס הגא הראשון בבית העם בצופית 1940Photo: ילדים משחקיםPhoto: בחצר המשקPhoto: משטרת הישובים היהודים בתחנת צופיתPhoto: בפתח המרפאה הראשונהPhoto: בית העם בסיום בנייתו לקראת חנוכת המבנה. יהושע פומרנץ מכשיר את השטח לקראת נטיעת הדקלים. פברואר 1939Photo: בעבודות החקלאות: חורשים, קוצרים וקוטפיםPhoto: לאה בלוייס, בלולPhoto: Photo: בשערי צופיתPhoto: שלמה קוסובר חורש עם מחרשה רתומה לסוסPhoto: מארחים ואורחים: משפחת בן משה עם רבקה קרמר וילדיהPhoto: Photo: אהרון דוד בשלג שירד ב1951Photo: Photo: תמונה קבוצתית של תושבי צופית בחצי היובלPhoto: Photo: חוג הזמר בניצוחו של מיכהאל קרגר בכנס מקהלות בעין ורדPhoto: ביקור פעילים מתנדבים בבית הנשיא יצחק נבון 1980Photo: נטיעות טו בשבטPhoto: Photo: תמונה קבוצתית של תושבי צופית במלאות 76 למושבPhoto: התינוקות שנולדו בעשור האחרוןPhoto: אירועי ספורט קהילתיPhoto: מאירועי ספורט במושבPhoto: בית העם וסביבתו ממעוף הציפורPhoto: שבועות לאורך הדורותPhoto: תמונה קבוצתית בשנת ה - 76 למושבPhoto: תמונה קבוצתית לני הריסת הסילו לטובת בנית שכון בנים ב 1998Photo: אחת השבשבו שנבנו מחג המושב