24 Photos - Oct 28, 2012
Photo: Ulica Pabianicka przy Dubois.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Ulica Pabianicka przy Dubois.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Ulica Pabianicka przy Dubois.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Cmentarz na ul. Ewangelickiej.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Ulica Sopocka.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Ulica Sopocka.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Ulica Sopocka.
Pozostałości po Amfiteatrze.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Ulica Sopocka.
Pozostałości po Amfiteatrze.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Ulica Starogardzka.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Ulica Reymonta.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Ulica Reymonta.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Ulica Zuchów.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Przy barakach na ulicy Zuchów.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: W drodze na Górkę Chachulską.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Już prawie na Górce Chachulskiej.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Na Górce Chachulskiej.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Na Górce Chachulskiej.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Widok z Górki Chachulskiej.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Przy Stawie Piecha.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Staw Piecha.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Staw Piecha.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Przy Stawie Piecha.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Kierunek, ulica Pabianicka.
Idziemy wzdłuż brzegu rzeki Ner, po prawej stronie.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.Photo: Ulica Pabianicka.
KONIEC WYCIECZKI.
Przewodnikiem był kol. Janusz Molenda.