25 Photos - Jun 16, 2012
Photo: 2 mẹ con CyndiPhoto: PĐ trên thuyềnPhoto: Đầu mũi thuyềnPhoto: Photo: Đến phiên Lan Chi sắp sửa bayPhoto: Cứ 2 người bay chung 1 lầnPhoto: Wow, bay lên rồi. Rất nhẹ nhàng, cứ từ từ bay lên, không chao đảo, không nghiêng ngả gì cả. Họ làm hay ghê.Photo: Chuẩn bị cho xuống thấp để ...khách nhúng chân xuống biển!Photo: Cầu dắt ra nơi mình làm thủ tục. Thuyền để bay ở phía sau cái trạm nàyPhoto: Photo: Photo: Gió khá lồng lộng khi thuyền chạyPhoto: Lại gần hải cẩu hơnPhoto: 1 con ngóc cao và tru lên!Photo: Bay caoPhoto: Photo: Ngồi chờ đến lượtPhoto: Photo: Chuẩn bị bay. Nước biển tung tóe phía sau do thuyền vẫn đang chạy mà.Photo: Photo: Photo: Chụp gần 1 chút, hình dáng 2 người nắm cái cần ngàng. Cần này nối với dù. có lẽ dù có nhiều sợi ..Photo: Tom cho bàn tay trước ống kinh và chụp ra hình nàyPhoto: Photo: