15 Photos - Sep 27, 2013
Photo: Photo: Từ trái qua: anh Linh, anh Thức, anh Kiệt, anh Hiển, anh Mỹ, thầy Đinh, anh Phước.Photo: Photo: Lễ Phát TangPhoto: Lễ Phát TangPhoto: Lễ Phát TangPhoto: Lễ An Táng tại nhà thờPhoto: Lễ An Táng tại nhà thờPhoto: Lễ An Táng tại nhà thờPhoto: Lễ An Táng tại nghĩa trangPhoto: Lễ An Táng tại nghĩa trangPhoto: Giây phút cuốiPhoto: Giây phút cuốiPhoto: Vài hình ảnh kỷ niệm cùng các bạn hữuPhoto: Vài hình ảnh kỷ niệm cùng các bạn hữu