17 Photos - Jan 23, 2013
Photo: Nejstarší vyobrazení Přerova od Jana Willenbergera z roku 1593. Pohled z pravého břehu řeky Bečvy na město, v popředí sbor a škola Jednoty bratrské.Photo: Výřez z plánu Přerova s detailním pohledem na přemostění řeky Bečvy s mostní branou. V pozadí kostel sv. Marka podle kresby Dismase Hoffera z poloviny 18. století. 
Moravský zemský archiv Brno.Photo: Přerov. Plocha záchranného archeologického výzkumu v jižním předpolí Tyršova mostu. Pohled na odkryté základy sboru Jednoty bratrské. (foto. Z. Schenk)Photo: Přerov. Na Marku. Celkový pohled od východu na část zachovalé renesanční podlahy zachycené podél vnitřní líce jižní obvodové zdi lodě bratrského sboru. (foto. Z. Schenk)Photo: Přerov. Na Marku. Celkový pohled od severovýchodu na část zachovalé renesanční podlahy. (foto. Z. Schenk).Photo: Přerov. Celkový pohled od západu na odkryté základy bratrského sboru na levém břehu řeky Bečvy. V pozadí v pravém horním rohu snímku je patrný objekt mlýna Spálenec a severního okraje pozdně gotického městského opevnění. (foto. Z. Schenk)Photo: Přerov. Celkový pohled od jihozápadu na odkryté základy sboru Jednoty bratrské na levém břehu řeky Bečvy. (foto. Z. Schenk).Photo: Přerov. Celkový pohled od jihu na jižní předpolí Tyršova mostu s odkrytými základy sboru Jednoty bratrské a základy tělocvičny Tělovýchovné jednoty Sokol. V pozadí objekt „nové“ Sokolovny na pravém břehu řeky Bečvy. (foto. Z. Schenk)Photo: Přerov. Celkový pohled od jihu na odkrytou východní část lodě a presbytář sboru Jednoty bratrské. (foto. Z. Schenk)Photo: Přerov. Celkový pohled od západu na dlážděnou cestu odkrytou podél východního závěru bratrského sboru. (foto. Z. Schenk)Photo: Autentický otisk do dlaždice před jejím vypálením. Je z roku 1554, z doby výstavby bratrského sboru.Photo: Přerov. Celkový pohled od západu na horizont terénních vyrovnávek novověkého stáří, pod kterými se nacházela dlážděná cesta probíhající za východním závěrem sboru jednoty bratrské. (foto. Z. Schenk)Photo: Přerov. Detail struktury skladby dlážděné renesanční cesty. (foto. Z. Schenk)Photo: Pohled od jihu na odkryté základy školy Jednoty bratrské, dlážděnou cestu a východní závěr bratrského sboru.
(foto. Z. Schenk)Photo: Základy školy Jednoty bratrské, dlážděná cesta a východní závěr bratrského sboru. Tentokrát od severu.
(foto. Z. Schenk)Photo: Knižní kování ze 16. století, které bylo nalezeno v úrovni podlahy bratrského sboru.Photo: Knižní kování ze 16. století, které bylo nalezeno v úrovni podlahy bratrského sboru.