104 Photos - Jul 13, 2012
Photo: מחסום תרקומיה, הכניסה אל יהודה ושומרוןPhoto: מחסום תרקומיה, הכניסה אל יהודה ושומרוןPhoto: נופים בדרך אל חברוןPhoto: קרית ארבע, הכניסה הראשיתPhoto: קרית ארבע, תנופת בנייהPhoto: קרית ארבע, חברוןPhoto: בתוך חברון העתיקה, החמור ורוכבו ליד הכניסה לשביל המתפלליםPhoto: שביל המתפללים המוביל אל מערת המכפלה. בשביל זה ארע פיגוע כבד ב-2002. ראה קישור http://www.inn.co.il/News/News.aspx/38572Photo: בית המריבה מול הכניסה אל מערת המכפלה. שר הבטחון הורה על פינוי הבית למרות הבעלות היהודית עליו, תשומת ליבכם לדגל ישראל המתנוסס על הגג. ראה קישור   http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1677822Photo: אוהל מחאה בכניסת מדרגות אל מערת המכפלה: אברהם אבינו שקנה את מערת המכפלה מעפרון החתי ביסס את הבעלות היהודית עליו לדורי דורות. על כך הנכתב: קנינו שילמנו זה שלנוPhoto: גיפ משמר הגבול בחניון מערת המכפלה, השמירה צמודה ומסיביתPhoto: שלט מחאה בכניסה אל מערת מככפלהPhoto: מדרגות העליה אל מערת המכפלהPhoto: חברון מערת המכפלה, מבט מכיוון מדרגות העליהPhoto: חברון מערת המכפלה, מבט מכיוון מדרגות העליהPhoto: בתים באזור מערת המכפלה, חברוןPhoto: חברון עיר האבות, ראה גם http://www.hebron.org.il/hebrew/ וגם http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9FPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבותPhoto: בתים בקירבת מערת המכפלה חברוןPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות. בהקשר זה: השם ישראל כולל את אותיות האבות והאמהות: יעקב ויצחק, שרה, רחל ורבקה, אברהם, לאהPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבותPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבותPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבותPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבותPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, הכניסהPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, ליד גרם המדרגות לכניסהPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, עמדת שמירה מול הכניסה הראשיתPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבותPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבותPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבותPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבותPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבותPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבותPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, קבר אברהם אבינוPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבותPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, ארון הקודשPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, קבר שרה אימנוPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, האולם המרכזיPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, האולם המרכזי, חזית הארוןPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, האולם המרכזיPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, האולם המרכזי, מנורה על הקירPhoto: אורית מלכה סטרוק, פעילת זכויות אדם, המכהנת כיו"ר ארגון זכויות האדם ביש"ע מקבלת את אות המופת על פעילותה למען ההתיישבות היהודית בשומרון בטקס במערת המכפלה. ראה גם http://www.hebron.org.il/hebrew/article.php?id=380Photo: נועם ארנון, דובר היישוב היהודי בחברון נושא דברים. ראה קישור http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%9D_%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%9FPhoto: האלוף מיל. עוזי דיין, משומרי זכויות היהודים היהודה ושומרון נושא דברים. מדבריו : חברון היא דם, אדמה ובני אדם, כולם מאותו שורש. האיום האיראני: אין לוותר אפילו במילימטר. על הערבים: במזרח התיכון או שאתה חזק או שאתה נמחק. עוד: כאשר אתה בא לסעודה בדוק לפני הכל האם אתה ברשימת המוזמנים או בתפריטPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, מדרגות הכניסהPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, מול רחבת הכניסהPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, בתים הצופים אל הרחבהPhoto: חברון, מערת המכפלה קבר האבות, תשומת ליכם לפתקים בסדקי הקיר, בדומה לכותל המערביPhoto: תפילת השירותים ברחבת הכניסה אל מערת המכפלהPhoto: חברון בדרך אל בית הדסה, יד לזכר גלעד זר. ראה קישור http://laad.btl.gov.il/show_item.asp?itemId=38692&levelId=28553&itemType=10&template=3Photo: בית שניאורסון בדרך אל בית הדסהPhoto: בית השישה בדרך אל בית הדסה, חברון היהודיתPhoto: בית השישה בדרך אל בית הדסה, חברון היהודיתPhoto: בית השישה בדרך אל בית הדסה, חברון היהודיתPhoto: בית הדסה, חברון. עוד על בית הדסה http://www.hebron.org.il/hebrew/article.php?id=35 וגם http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94Photo: בית הדסה, חברון.Photo: בית הדסה, חברון. עוד על בית הדסה http://www.hebron.org.il/hebrew/article.php?id=35 וגם http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94Photo: בית הדסה, חברון.Photo: בית הדסה, חברון.Photo: בית הדסה, חברון.Photo: בית הדסה, חברון. מבנה צדדיPhoto: מוזיאון בית הדסה. ראה קישור http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9FPhoto: מוזיאון חברון בבית הדסה. ראה גם http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9FPhoto: מוזיאון חברון בבית הדסהPhoto: מוזיאון חברון בבית הדסהPhoto: מוזיאון חברון בבית הדסה, תצלום בית רומנו. ראה גם http://www.shaveihevron.org/show_item.asp?itemId=69&levelId=61941&itemType=0Photo: מוזיאון חברון בבית הדסהPhoto: מוזיאון חברון בבית הדסהPhoto: מוזיאון חברון בבית הדסהPhoto: מוזיאון חברון בבית הדסהPhoto: מוזיאון חברון בבית הדסהPhoto: מוזיאון חברון בבית הדסהPhoto: מוזיאון חברון בבית הדסהPhoto: מוזיאון חברון בבית הדסהPhoto: צומת העליה אל עתיקות גבעת רומידהPhoto: העליה אל עתיקות גבעת רומידהPhoto: מחסום הפרדה בין שטחי חברון היהודית לשטחי הפלשתינאים על פי הסכם בינלאומי, שטח H1 ושטח H2Photo: מחסום הפרדה בין שטחי חברון היהודית לשטחי הפלשתינאים על פי הסכם בינלאומיPhoto: העליה אל גבעת רומידה, באופק המסלול אל בית העלמין היהודיPhoto: תל חברון הקדומה, גבעת רומידה, שכונת אדמות ישיPhoto: תל חברון הקדומה, גבעת רומידה, שכונת אדמות ישיPhoto: תל חברון הקדומה, גבעת רומידה, שכונת אדמות ישי, מבט אל חברון הערביתPhoto: תל חברון הקדומה, גבעת רומידה, שכונת אדמות ישי, רחבת הפיסגהPhoto: תל חברון הקדומה, גבעת רומידה, שכונת אדמות ישי, המדריכה ליאור בהסברPhoto: בית משקיפים בפיסגת תל חברון הקדומה, גבעת רומידה, שכונת אדמות ישי. לכאורה ניטרליים אך למעשה הדגל על הגג מעיד על כוונת הזדוןPhoto: תל חברון הקדומה, גבעת רומידה, שכונת אדמות ישי, תשומת ליבכם לדגל ישראל בפינה הימניתPhoto: תל חברון הקדומה, גבעת רומידה, שכונת אדמות ישיPhoto: מבנים בבעלות יהודית שנגזלו על ידי הערבים בזדון, חברון העיר היהודית העתיקהPhoto: בית הכנסת החדש בחברוןPhoto: בית הכנסת החדש בחברון, המדריכה ליאור בהסברPhoto: בית הכנסת החדש בחברון, המדריכה ליאור בהסברPhoto: בית הכנסת החדש בחברוןPhoto: בית הכנסת החדש בחברון, ספרי הקודש. ספרים אלה כמעט והושמדו בעת פרעות תרפ"ט אך ניצלו נשמרו בירושלים והועברו לבית הכנסת החדש עם היווסדוPhoto: בית הכנסת החדש בחברוןPhoto: בית הכנסת החדש בחברוןPhoto: בית הכנסת החדש בחברון, עמדת שמירה צופיה מעלPhoto: קיר מצוייר מול מבנה יהודי שנגזל על ידי הערבים, ראה קודםPhoto: בית הכנסת החדש בחברון, הכניסה אל השביל המובילPhoto: מרכז קהילתי קרית ארבע חברון הכולל אולם תרבות מרווחPhoto: האלוף מיל. עוזי דיין באולם התרבות חברון, סיכום ביקורPhoto: מלאכי לוינגר, ראש מועצת קריית ארבע-חברון מסכם את הביקור בחברוןPhoto: אחוזת קבר ברוך גולדשטיין בחברון. קישור   http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9FPhoto: מנזר לטרון בדרך חזרה מחברוןPhoto: אנדרטת השיריון מול מנזר לטרון בדרך חזרה מחברון