24 Photos - Apr 14, 2011
Photo: منظره ای از صحرای روستای حصاروئیه با درختان زیبای توت، حصاروئیه ، خرداد ۱۳۸۹.
A view of Hesarooyeh in the summer, June 2010. N.GhaeniPhoto: منظره ای از صحرای روستای حصاروئیه، شهربابک با دورنمایی از کوه حصاروئیه ، خرداد ۱۳۸۹.
A view of Hesarooyeh with Koh Hesarooyeh in the background. Hesarooyeh, June 2010. N. GhaeniPhoto: کشاورزان پیر و جوان درحال کار و گفتگو، حصاروئیه، شهربابک، خرداد ۱۳۸۹.
A few young and old farmers are having a chat while taking a break in Hesarooyeh, Shahr-e-Babak, Iran. June 2010. N. GhaeniPhoto: خانواده ای در حال تلاش برای جمع آوری محصول خود درحصاروئیه، شهربابک، خرداد ۱۳۸۹. 
A family collecting their wheat harvest in Hesarooyeh, Shahr-e-Babak, Iran. June 2010. N. GhaeniPhoto: پسر جوانی در حال جمع آوری محصول درحصاروئیه، شهربابک، خرداد ۱۳۸۹. 
A young boy in Hesarooyeh is working to collect his family's small farm wheat crops, Hesarooyeh, Iran, June 2010. N. GhaeniPhoto: کشاورزی سخت کوش درحال کاردر یک روز گرم تابستانی، درحصاروئیه، شهربابک، خرداد ۱۳۸۹.
A hard working farmer in Hesarooyeh, Shahr-e-Babak, Iran, June 2010.Photo: حیوان الاغ در حال استراحت و خوردن علف های سبز کنار جوب آب، حصاروئیه، شهربابک، خرداد ۱۳۸۹. 
A donkey eating green grass beside a nice water stream in Hesarooyeh, June 2010. N. GhaeniPhoto: Making tea in a desert near Koh Hesarooyeh, May 2010. N. GhaeniPhoto: An old but reliable Toyota at Haft Koh near Hesarooyeh, May 2010. N. GhaeniPhoto: میوه توت تاز چیده شده از درخت، حصاروئیه، شهربابک، خرداد ۱۳۸۹.
Freshly picked berries from a tree in Hesarooyeh, Shahr-e-Babak, Iran, May 2010. N. GhaeniPhoto: A cluster of a healthy barley crop, a sign of a good yield, Hesarooyeh, May 2010. N. GhaeniPhoto: گوسفندان در حال استراحت در یک ظهر گرم تابستان درمنطقه هفت کوه حصاروئیه، شهربابک، خرداد ۱۳۸۹.
A herd of sheep resting on a hot summer day in Haft Koh area, near Hesarooyeh, May 2010. N. GhaeniPhoto: کانال آب تازه ساخته شده ای در روستای حصاروئیه، شهربابک برای استفاده بیشتر و بهتراز منابع آبی، منابعی بسیار با اهمیت ولی کمیاب در ایران، به خصوص در استان کرمان، ایران
A newly built water canal in Hesarooyeh built to save more water, a very scarce natural resource in the Middle East, particularly in Iran, specially in our province, Kerman, Iran, May 2010. N. GhaeniPhoto: شاخهٔ پرباری از درخت سنجدی در روستای حصاروئیه، شهربابک، شهریور ۱۳۸۹. 
A branch of a Senjed tree or (Russian-olive in English) in Hesarooyeh, Iran. September, 2010. N. GhaeniPhoto: سنجد رسیده وتازه چیده شده از درخت، حصاروئیه، شهربابک، شهریور ۱۳۸۹ 
Freshly picked Russian-olives or Senjed in Persian picked from a Senjed tree in Hesarooyeh, Iran, September 2010. N. GhaeniPhoto: کوه حصاروئیه و بیابانهای تشنه اطراف آن که عاجزانه برای بارش باران دعا میکنند. البته خشکسالیها دراین منطقه در گذشته نیز امری طبیعی بودند ولی هرگز به این شدت و کرٌات نبودند. به جرأت میشود گفت که افزایش آلودگی های صنعتی در این منطقه، بخصوص آلودگیهای مجتمع ذوب مس خاتون آباد و کارخانجات مس سرچشمه ، افزایش روزافزون تعداد خودروهای بزرگ و کوچک، و در کل گرم شدن کلی کره زمین، متاسفانه این مناطق را با خشکسالیهای شدید و مکرٌر روبروساخته است. این خشکسالی های مکرروطاقت فرسا مشکلی مداوم و زیانباربرای مردم این دیارهستند. در کنار آن، آلودگیهای مجتمع مس خاتون آباد نیزهر روزه باعث کشته شدن تعداد زیادی از دامهای مردم این دیار ودر نتیجه باعث ضرر و زیان مالی قابل ملاحظه ای برای انان شده است. 

Koh Hesarooyeh and its thirsty desert are desparately praying for rain.Photo: سگی مراقب و مواظب درحال مواظبت از گوسفندان صاحب خود، غروب آفتاب درحصاروئیه، شهربابک، شهریور۱۳۸۹.  
A watchful dog in Hesarooyeh watching over his owner's sheep at sunset from the top of the stable, September 2010, Hesarooyeh, Iran. N. GhaeniPhoto: A view of Koh Hesarooyeh from Hossainabad Khan Aliha, a small village about two kilometere east of Hesarooyeh. September 2010. N. GhaeniPhoto: این ماری است به خوبی استتار شده در منطقه پیر قوچان ، در نزدیکی روستای حصاروئیه از توابع شهرستان شهربابک . متاسفانه این مارها و بسیاری از حیوانات دیگر در این منطقه به علت خشکسالی های مکرر، دود سمی ناشی از مجتمع مس خاتون آباد و همچنین به علت عدم وجود قوانین کافی برای حفاظت از حیات وحش در آستانه نابودی کامل هستند. عکس از ن. قائینی در دامنه کوه پیرقوچان، سپتامبر۲۰۱۰
A well Camouflaged snake in Pir Ghoochan area, near Hesarooyeh. Unfortunately, these snakes and many other animals in this area are on the verge of distinction due to frequent droughts, poisonous industrial smokes from Khatoonabad Copper Complex and a lack of laws to protect wildlife animals. Photo taken at Pir Ghoochan, September 2010. N. Ghaeni.Photo: A view of Hesarooyeh, April 2010. Iran.Photo: A newly built irrigation system in Hesarooyeh to save more water, a very scarce natural resource in the Middle East, particular​ly in Iran, specially in our province, Kerman, Iran, May 2010. N. GhaeniPhoto: نمایی از مجتمع ذوب مس خاتون آباد و دود سمی آن که تا کنون تعداد زیادی از گوسفندان منطقه را مسموم ومعدوم نموده. هرچند که تولید این کارخانه سودی را عاید کشور وهمچنین از طریق ایجاد کار باعث جذب تعدادی نیرو، که البته ازهمه جای کشورهستند شده است، ولی متاسفانه دود الودگی ان فقط متوجه مردم این منطقه شده است. این آلودگی در منطقه ایجاد مشکلات اقتصادی زیادی برای بسیاری از مردم، خصوصآ برای دامداران و کشاورزان زحمتکش این دیار شده است و معمولآ کسی هم آنچنان که باید و شاید به درد دل این عزیزان نه گوش میکند و نه چنان رسیدگی. دود کشنده آین مجتمع با کشتن بوته ها، گیاهان، درختان و حیوانات این منطقه باعث یک فاجعه زیست محیطی شده است که ضررآن را بیشتر دامداران و بعد کشاورزان این منطقه حس مکنند. البته فراموش نشود که اگراین دود میتواند باعث کشتن گوسفندان ودیگر حیوانات شود، حتمأ که اثرات سوء آن بر انسان نیز به همان اندازه است. متاسفانه این دود در یک دهه گذشته باعث ضرر و زیان فراوانی به مردم این منطقه گشته همچنان و بدون اینکه کسی مسولانه و دلسوزانه توجهی بنماید این ویرانی همچنان بی رحمانه و بی صدا ادامه دارد.Photo: Another view of Koh Hesarooyeh after some rain in 2011.Photo: Burj