52 Photos - Jul 4, 2013
Photo: Xuân Lan từ Úc đến, Kin Hương và Hoài Hương từ San Jose và Dâu CT Hiếu từ San Diego.Photo: Thầy Phan thanh Nhuận và phu nhân, Mỹ là chủ nhà nơi Cao thắng tổ chức rất nhiều các kỳ họp mặt.  

Xin thành thật cám ơn sự hy sinh và thương yêu của anh chị.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Niên trưởng Vũ duy Nhật CT-67 và Lâm thanh Hùng bàn việc sắp xếp chỗ ngồi.  Anh Nhật đã bỏ rất nhiều thời giờ cho công tác nầy, anh liên lạc với nhà hàng, vẽ họa đồ để nhà hàng sắp xếp bàn ghế, theo dõi danh sách đồng môn ghi danh tham dự thường xuyên.  Tới ngày 2 tháng 7 niên trưởng Nhật đã làm đi làm lại danh sách sắp bàn lần thứ sáu.  

Các ưu tiên như sau:
1. Thầy cô cùng 1 khu vực đối diên sau khấu,
2. Một bàn dành riêng thầy cô chưa ghi danh và VIP guests.
3. Ban nhạc, MC gần sân khấu. 
4. Vợ chồng đồng môn và thân hữu ghi danh chung 
5. Đồng môn có yêu cầu sắp bàn chung,
6. Đồng môn cùng cấp lớp,
7. Đồng môn gần cấp lớp với nhau,
8. Các đồng môn ghi danh sau khi đóng sổ và chưa ghi danh theo thứ tự giờ đến, 10 người 1 bàn.  Dự trù 5 bàn. 

LT Hùng dự đoán công việc sắp xếp chỗ ngồi là một trong những công việc khó khăn nhất và dễ bị than phiền nhất trong tất cả các công việc nên đã nhờ niên trưởng Vũ duy Nhật là người có rất đứng đắn và có rất nhiều kinh nghiêm tổ chức.  BTC còn thiếu anh Nhật 1000 viên thuốc Tylenol!

Niên trưởng Nhật là một người rất nhiệt tình, ít nói nhưng mỗi lời nói đều xứng đáng để nghe và làm theo.  Hôm nay ngồi nghĩ lại, dù hội trường đêm đó có bàn thiếu người, có bàn thiếu thức ăn vì dư người, có bàn bị che bởi hệ thống video, có bàn bị nhét vào trong góc, có người không có chỗ ngồi, em vẫn hoàn toàn tin tưởng 100% không ai có thể qua mặt niên trưởng Nhật hoàn thành trọng trách nầy.Photo: Niên trưởng Vũ duy Nhật, xin thành thật cám ơn anh.  Phía sau, anh Tô tiến Dũng đang bàn việc chụp hình với anh chị Lộc Khánh.  Chi Khánh Trần là một professional photographer.  

Xin xem những  liên kết dưới đây:

Aid Children Without Parents:
www.theimagewonder.com/acwp

Con Dau Tuoi Tho:
www.theimagewonder.com/cdtt

Portrait:
Www.theimagewonder.com/photoPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Một giong ngâm thơ không thể bỏ qua trong mỗi kỳ họp!