64 Photos - Nov 20, 2015
Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Tessaloniki Taxiqarchon-KirchePhoto: Thessaloniki. Hierophant-KirchePhoto: Exterior view of Aghia Sophia church in Thessaloniki.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: