12 Photos - Aug 13, 2015
Photo: #MurangPabahay #CheapRentToOwn #LuminaHomesLipa #LuminaHomes #LuminaBatangas #AffordableHousing #LowCostHousing #PagIbigHousingPromo #OFWHousingProgram #OFWHousingGuide #PangMasangPabahay #PabahayKayKabayan

Wag malungkot #Kabayan at sa sahod mong pinakamababang Php 6,600.00/monthly posible pa rin po namin kayong matulungan na matupad ang inyong pangarap na sariling bahay para sa mahal na pamilya... dito sa....

#LUMINA_HOMES_LIPA
Location: Brgy. Tibig Tanguay #LipaCity #Batangas

PAG-IBIG FINANCING:
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Status: Preselling, at pwede malipatan after ng 24months base sa reservation date..

Sample Computation
Total Contract Price: 497,000
Reservation Fee: 3,000

Pag-Ibig Financing
Downpayment: 44,000
Monthly Equity 15mos: 2,933

Loanable Amount:450,000
Monthly Amort:
30 yrs: 2,281
25yrs: 2,502

Tawag na, #Free tripping po tayo basta magdala lang ng 2 Valid id and 2months payslip para sa inyong #FreeAssessment...

Mr. Van Amada or Ms. Noreen Amada 
DRIVEN Marketing Group Inc.
Email: vanss@driven-group.com or noreenamada@gmail.com
#Globe & #Viber # +63-915-200-4978
#Smart # +63-928-728-0231
#Sun & #WeChat # +63-932-857-6100
HOMEPAGE:http://www.renttoownguidephilippines.blogspot.com
FACEBOOK:http://www.facebook.com/renttoownpilipinas or https://www.facebook.com/camellahomes.vanss 
FOLLOW US ON TWITTER:https://twitter.com/van_a001

You may inquire also thru #Facebook, add & PM us:www.facebook.com/1205noreen or www.facebook.com/van.amadaPhoto: #MurangPabahay #CheapRentToOwn #LuminaHomesLipa #LuminaHomes #LuminaBatangas #AffordableHousing #LowCostHousing #PagIbigHousingPromo #OFWHousingProgram #OFWHousingGuide #PangMasangPabahay #PabahayKayKabayan

Wag malungkot #Kabayan at sa sahod mong pinakamababang Php 6,600.00/monthly posible pa rin po namin kayong matulungan na matupad ang inyong pangarap na sariling bahay para sa mahal na pamilya... dito sa....

#LUMINA_HOMES_LIPA
Location: Brgy. Tibig Tanguay #LipaCity #Batangas

PAG-IBIG FINANCING:
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Status: Preselling, at pwede malipatan after ng 24months base sa reservation date..

Sample Computation
Total Contract Price: 497,000
Reservation Fee: 3,000

Pag-Ibig Financing
Downpayment: 44,000
Monthly Equity 15mos: 2,933

Loanable Amount:450,000
Monthly Amort:
30 yrs: 2,281
25yrs: 2,502

Tawag na, #Free tripping po tayo basta magdala lang ng 2 Valid id and 2months payslip para sa inyong #FreeAssessment...

Mr. Van Amada or Ms. Noreen Amada 
DRIVEN Marketing Group Inc.
Email: vanss@driven-group.com or noreenamada@gmail.com
#Globe & #Viber # +63-915-200-4978
#Smart # +63-928-728-0231
#Sun & #WeChat # +63-932-857-6100
HOMEPAGE:http://www.renttoownguidephilippines.blogspot.com
FACEBOOK:http://www.facebook.com/renttoownpilipinas or https://www.facebook.com/camellahomes.vanss 
FOLLOW US ON TWITTER:https://twitter.com/van_a001

You may inquire also thru #Facebook, add & PM us:www.facebook.com/1205noreen or www.facebook.com/van.amadaPhoto: #MurangPabahay #CheapRentToOwn #LuminaHomesLipa #LuminaHomes #LuminaBatangas #AffordableHousing #LowCostHousing #PagIbigHousingPromo #OFWHousingProgram #OFWHousingGuide #PangMasangPabahay #PabahayKayKabayan

Wag malungkot #Kabayan at sa sahod mong pinakamababang Php 6,600.00/monthly posible pa rin po namin kayong matulungan na matupad ang inyong pangarap na sariling bahay para sa mahal na pamilya... dito sa....

#LUMINA_HOMES_LIPA
Location: Brgy. Tibig Tanguay #LipaCity #Batangas

PAG-IBIG FINANCING:
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Status: Preselling, at pwede malipatan after ng 24months base sa reservation date..

Sample Computation
Total Contract Price: 497,000
Reservation Fee: 3,000

Pag-Ibig Financing
Downpayment: 44,000
Monthly Equity 15mos: 2,933

Loanable Amount:450,000
Monthly Amort:
30 yrs: 2,281
25yrs: 2,502

Tawag na, #Free tripping po tayo basta magdala lang ng 2 Valid id and 2months payslip para sa inyong #FreeAssessment...

Mr. Van Amada or Ms. Noreen Amada 
DRIVEN Marketing Group Inc.
Email: vanss@driven-group.com or noreenamada@gmail.com
#Globe & #Viber # +63-915-200-4978
#Smart # +63-928-728-0231
#Sun & #WeChat # +63-932-857-6100
HOMEPAGE:http://www.renttoownguidephilippines.blogspot.com
FACEBOOK:http://www.facebook.com/renttoownpilipinas or https://www.facebook.com/camellahomes.vanss 
FOLLOW US ON TWITTER:https://twitter.com/van_a001

You may inquire also thru #Facebook, add & PM us:www.facebook.com/1205noreen or www.facebook.com/van.amadaPhoto: #MurangPabahay #CheapRentToOwn #LuminaHomesLipa #LuminaHomes #LuminaBatangas #AffordableHousing #LowCostHousing #PagIbigHousingPromo #OFWHousingProgram #OFWHousingGuide #PangMasangPabahay #PabahayKayKabayan

Wag malungkot #Kabayan at sa sahod mong pinakamababang Php 6,600.00/monthly posible pa rin po namin kayong matulungan na matupad ang inyong pangarap na sariling bahay para sa mahal na pamilya... dito sa....

#LUMINA_HOMES_LIPA
Location: Brgy. Tibig Tanguay #LipaCity #Batangas

PAG-IBIG FINANCING:
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Status: Preselling, at pwede malipatan after ng 24months base sa reservation date..

Sample Computation
Total Contract Price: 497,000
Reservation Fee: 3,000

Pag-Ibig Financing
Downpayment: 44,000
Monthly Equity 15mos: 2,933

Loanable Amount:450,000
Monthly Amort:
30 yrs: 2,281
25yrs: 2,502

Tawag na, #Free tripping po tayo basta magdala lang ng 2 Valid id and 2months payslip para sa inyong #FreeAssessment...

Mr. Van Amada or Ms. Noreen Amada 
DRIVEN Marketing Group Inc.
Email: vanss@driven-group.com or noreenamada@gmail.com
#Globe & #Viber # +63-915-200-4978
#Smart # +63-928-728-0231
#Sun & #WeChat # +63-932-857-6100
HOMEPAGE:http://www.renttoownguidephilippines.blogspot.com
FACEBOOK:http://www.facebook.com/renttoownpilipinas or https://www.facebook.com/camellahomes.vanss 
FOLLOW US ON TWITTER:https://twitter.com/van_a001

You may inquire also thru #Facebook, add & PM us:www.facebook.com/1205noreen or www.facebook.com/van.amadaPhoto: #MurangPabahay #CheapRentToOwn #LuminaHomesLipa #LuminaHomes #LuminaBatangas #AffordableHousing #LowCostHousing #PagIbigHousingPromo #OFWHousingProgram #OFWHousingGuide #PangMasangPabahay #PabahayKayKabayan

Wag malungkot #Kabayan at sa sahod mong pinakamababang Php 6,600.00/monthly posible pa rin po namin kayong matulungan na matupad ang inyong pangarap na sariling bahay para sa mahal na pamilya... dito sa....

#LUMINA_HOMES_LIPA
Location: Brgy. Tibig Tanguay #LipaCity #Batangas

PAG-IBIG FINANCING:
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Status: Preselling, at pwede malipatan after ng 24months base sa reservation date..

Sample Computation
Total Contract Price: 497,000
Reservation Fee: 3,000

Pag-Ibig Financing
Downpayment: 44,000
Monthly Equity 15mos: 2,933

Loanable Amount:450,000
Monthly Amort:
30 yrs: 2,281
25yrs: 2,502

Tawag na, #Free tripping po tayo basta magdala lang ng 2 Valid id and 2months payslip para sa inyong #FreeAssessment...

Mr. Van Amada or Ms. Noreen Amada 
DRIVEN Marketing Group Inc.
Email: vanss@driven-group.com or noreenamada@gmail.com
#Globe & #Viber # +63-915-200-4978
#Smart # +63-928-728-0231
#Sun & #WeChat # +63-932-857-6100
HOMEPAGE:http://www.renttoownguidephilippines.blogspot.com
FACEBOOK:http://www.facebook.com/renttoownpilipinas or https://www.facebook.com/camellahomes.vanss 
FOLLOW US ON TWITTER:https://twitter.com/van_a001

You may inquire also thru #Facebook, add & PM us:www.facebook.com/1205noreen or www.facebook.com/van.amadaPhoto: #MurangPabahay #CheapRentToOwn #LuminaHomesLipa #LuminaHomes #LuminaBatangas #AffordableHousing #LowCostHousing #PagIbigHousingPromo #OFWHousingProgram #OFWHousingGuide #PangMasangPabahay #PabahayKayKabayan

Wag malungkot #Kabayan at sa sahod mong pinakamababang Php 6,600.00/monthly posible pa rin po namin kayong matulungan na matupad ang inyong pangarap na sariling bahay para sa mahal na pamilya... dito sa....

#LUMINA_HOMES_LIPA
Location: Brgy. Tibig Tanguay #LipaCity #Batangas

PAG-IBIG FINANCING:
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Status: Preselling, at pwede malipatan after ng 24months base sa reservation date..

Sample Computation
Total Contract Price: 497,000
Reservation Fee: 3,000

Pag-Ibig Financing
Downpayment: 44,000
Monthly Equity 15mos: 2,933

Loanable Amount:450,000
Monthly Amort:
30 yrs: 2,281
25yrs: 2,502

Tawag na, #Free tripping po tayo basta magdala lang ng 2 Valid id and 2months payslip para sa inyong #FreeAssessment...

Mr. Van Amada or Ms. Noreen Amada 
DRIVEN Marketing Group Inc.
Email: vanss@driven-group.com or noreenamada@gmail.com
#Globe & #Viber # +63-915-200-4978
#Smart # +63-928-728-0231
#Sun & #WeChat # +63-932-857-6100
HOMEPAGE:http://www.renttoownguidephilippines.blogspot.com
FACEBOOK:http://www.facebook.com/renttoownpilipinas or https://www.facebook.com/camellahomes.vanss 
FOLLOW US ON TWITTER:https://twitter.com/van_a001

You may inquire also thru #Facebook, add & PM us:www.facebook.com/1205noreen or www.facebook.com/van.amadaPhoto: #MurangPabahay #CheapRentToOwn #LuminaHomesLipa #LuminaHomes #LuminaBatangas #AffordableHousing #LowCostHousing #PagIbigHousingPromo #OFWHousingProgram #OFWHousingGuide #PangMasangPabahay #PabahayKayKabayan

Wag malungkot #Kabayan at sa sahod mong pinakamababang Php 6,600.00/monthly posible pa rin po namin kayong matulungan na matupad ang inyong pangarap na sariling bahay para sa mahal na pamilya... dito sa....

#LUMINA_HOMES_LIPA
Location: Brgy. Tibig Tanguay #LipaCity #Batangas

PAG-IBIG FINANCING:
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Status: Preselling, at pwede malipatan after ng 24months base sa reservation date..

Sample Computation
Total Contract Price: 497,000
Reservation Fee: 3,000

Pag-Ibig Financing
Downpayment: 44,000
Monthly Equity 15mos: 2,933

Loanable Amount:450,000
Monthly Amort:
30 yrs: 2,281
25yrs: 2,502

Tawag na, #Free tripping po tayo basta magdala lang ng 2 Valid id and 2months payslip para sa inyong #FreeAssessment...

Mr. Van Amada or Ms. Noreen Amada 
DRIVEN Marketing Group Inc.
Email: vanss@driven-group.com or noreenamada@gmail.com
#Globe & #Viber # +63-915-200-4978
#Smart # +63-928-728-0231
#Sun & #WeChat # +63-932-857-6100
HOMEPAGE:http://www.renttoownguidephilippines.blogspot.com
FACEBOOK:http://www.facebook.com/renttoownpilipinas or https://www.facebook.com/camellahomes.vanss 
FOLLOW US ON TWITTER:https://twitter.com/van_a001

You may inquire also thru #Facebook, add & PM us:www.facebook.com/1205noreen or www.facebook.com/van.amadaPhoto: BEST OF MURANG PABAHAY! LUMINA HOMES LIPA CITY - AIRENE MODEL, 2-3K MONTHLY LANG! CHEAP RENT TO OWN LIPA CITY!
#MurangPabahay #CheapRentToOwn #LuminaHomesLipa#LuminaHomes #LuminaBatangas #AffordableHousing#LowCostHousing #PagIbigHousingPromo #OFWHousingProgram#OFWHousingGuide #PangMasangPabahay #PabahayKayKabayan

Wag malungkot #Kabayan at sa sahod mong pinakamababang Php 7,000.00/monthly, dito sa Lumina Homes pangarap mong sariling bahay para sa mahal na pamilya ay matutupad... 


LUMINA HOMES LIPA CITY
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Bare Type, Provision for 1BR, 1T&B

#LUMINA_HOMES_LIPA
Location: Brgy. Tibig-Tanguay #LipaCity #Batangas

PAG-IBIG FINANCING:
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Bare Type, Provision for 1BR, 1T&B
Status: Preselling Promo, at pwede ng malipatan after ng 24months base sa reservation date..

Sample Computation
Total Contract Price: 497,000
Reservation Fee: 3,000

Pag-Ibig Financing
Downpayment: 44,000
Monthly Equity 15mos: 2,933

Loanable Amount:450,000
Monthly Amortization:
30 yrs: 2,281
25yrs: 2,502

Tawag na, #Free tripping po tayo basta magdala lang ng 2 Valid id and 2months payslip para sa inyong #FreeAssessment...

Mr. Van Amada or Ms. Noreen Amada 
DRIVEN Marketing Group Inc.
Email: vanss@driven-group.com or noreenamada@gmail.com
#Globe & #Viber # +63-915-200-4978
#Smart # +63-928-728-0231
#Sun & #WeChat # +63-932-857-6100
HOMEPAGE: http://www.renttoownguidephilippines.blogspot.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/renttoownpilipinas orhttps://www.facebook.com/camellahomes.vanss 
FOLLOW US ON TWITTER: https://twitter.com/van_a001

You may inquire also thru #Facebook, add & PM us: www.facebook.com/1205noreen or www.facebook.com/van.amadaPhoto: BEST OF MURANG PABAHAY! LUMINA HOMES LIPA CITY - AIRENE MODEL, 2-3K MONTHLY LANG! CHEAP RENT TO OWN LIPA CITY!
#MurangPabahay #CheapRentToOwn #LuminaHomesLipa#LuminaHomes #LuminaBatangas #AffordableHousing#LowCostHousing #PagIbigHousingPromo #OFWHousingProgram#OFWHousingGuide #PangMasangPabahay #PabahayKayKabayan

Wag malungkot #Kabayan at sa sahod mong pinakamababang Php 7,000.00/monthly, dito sa Lumina Homes pangarap mong sariling bahay para sa mahal na pamilya ay matutupad... 


LUMINA HOMES LIPA CITY
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Bare Type, Provision for 1BR, 1T&B

#LUMINA_HOMES_LIPA
Location: Brgy. Tibig-Tanguay #LipaCity #Batangas

PAG-IBIG FINANCING:
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Bare Type, Provision for 1BR, 1T&B
Status: Preselling Promo, at pwede ng malipatan after ng 24months base sa reservation date..

Sample Computation
Total Contract Price: 497,000
Reservation Fee: 3,000

Pag-Ibig Financing
Downpayment: 44,000
Monthly Equity 15mos: 2,933

Loanable Amount:450,000
Monthly Amortization:
30 yrs: 2,281
25yrs: 2,502

Tawag na, #Free tripping po tayo basta magdala lang ng 2 Valid id and 2months payslip para sa inyong #FreeAssessment...

Mr. Van Amada or Ms. Noreen Amada 
DRIVEN Marketing Group Inc.
Email: vanss@driven-group.com or noreenamada@gmail.com
#Globe & #Viber # +63-915-200-4978
#Smart # +63-928-728-0231
#Sun & #WeChat # +63-932-857-6100
HOMEPAGE: http://www.renttoownguidephilippines.blogspot.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/renttoownpilipinas orhttps://www.facebook.com/camellahomes.vanss 
FOLLOW US ON TWITTER: https://twitter.com/van_a001

You may inquire also thru #Facebook, add & PM us: www.facebook.com/1205noreen or www.facebook.com/van.amadaPhoto: BEST OF MURANG PABAHAY! LUMINA HOMES LIPA CITY - AIRENE MODEL, 2-3K MONTHLY LANG! CHEAP RENT TO OWN LIPA CITY!
#MurangPabahay #CheapRentToOwn #LuminaHomesLipa#LuminaHomes #LuminaBatangas #AffordableHousing#LowCostHousing #PagIbigHousingPromo #OFWHousingProgram#OFWHousingGuide #PangMasangPabahay #PabahayKayKabayan

Wag malungkot #Kabayan at sa sahod mong pinakamababang Php 7,000.00/monthly, dito sa Lumina Homes pangarap mong sariling bahay para sa mahal na pamilya ay matutupad... 


LUMINA HOMES LIPA CITY
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Bare Type, Provision for 1BR, 1T&B

#LUMINA_HOMES_LIPA
Location: Brgy. Tibig-Tanguay #LipaCity #Batangas

PAG-IBIG FINANCING:
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Bare Type, Provision for 1BR, 1T&B
Status: Preselling Promo, at pwede ng malipatan after ng 24months base sa reservation date..

Sample Computation
Total Contract Price: 497,000
Reservation Fee: 3,000

Pag-Ibig Financing
Downpayment: 44,000
Monthly Equity 15mos: 2,933

Loanable Amount:450,000
Monthly Amortization:
30 yrs: 2,281
25yrs: 2,502

Tawag na, #Free tripping po tayo basta magdala lang ng 2 Valid id and 2months payslip para sa inyong #FreeAssessment...

Mr. Van Amada or Ms. Noreen Amada 
DRIVEN Marketing Group Inc.
Email: vanss@driven-group.com or noreenamada@gmail.com
#Globe & #Viber # +63-915-200-4978
#Smart # +63-928-728-0231
#Sun & #WeChat # +63-932-857-6100
HOMEPAGE: http://www.renttoownguidephilippines.blogspot.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/renttoownpilipinas orhttps://www.facebook.com/camellahomes.vanss 
FOLLOW US ON TWITTER: https://twitter.com/van_a001

You may inquire also thru #Facebook, add & PM us: www.facebook.com/1205noreen or www.facebook.com/van.amadaPhoto: BEST OF MURANG PABAHAY! LUMINA HOMES LIPA CITY - AIRENE MODEL, 2-3K MONTHLY LANG! CHEAP RENT TO OWN LIPA CITY!
#MurangPabahay #CheapRentToOwn #LuminaHomesLipa#LuminaHomes #LuminaBatangas #AffordableHousing#LowCostHousing #PagIbigHousingPromo #OFWHousingProgram#OFWHousingGuide #PangMasangPabahay #PabahayKayKabayan

Wag malungkot #Kabayan at sa sahod mong pinakamababang Php 7,000.00/monthly, dito sa Lumina Homes pangarap mong sariling bahay para sa mahal na pamilya ay matutupad... 


LUMINA HOMES LIPA CITY
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Bare Type, Provision for 1BR, 1T&B

#LUMINA_HOMES_LIPA
Location: Brgy. Tibig-Tanguay #LipaCity #Batangas

PAG-IBIG FINANCING:
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Bare Type, Provision for 1BR, 1T&B
Status: Preselling Promo, at pwede ng malipatan after ng 24months base sa reservation date..

Sample Computation
Total Contract Price: 497,000
Reservation Fee: 3,000

Pag-Ibig Financing
Downpayment: 44,000
Monthly Equity 15mos: 2,933

Loanable Amount:450,000
Monthly Amortization:
30 yrs: 2,281
25yrs: 2,502

Tawag na, #Free tripping po tayo basta magdala lang ng 2 Valid id and 2months payslip para sa inyong #FreeAssessment...

Mr. Van Amada or Ms. Noreen Amada 
DRIVEN Marketing Group Inc.
Email: vanss@driven-group.com or noreenamada@gmail.com
#Globe & #Viber # +63-915-200-4978
#Smart # +63-928-728-0231
#Sun & #WeChat # +63-932-857-6100
HOMEPAGE: http://www.renttoownguidephilippines.blogspot.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/renttoownpilipinas orhttps://www.facebook.com/camellahomes.vanss 
FOLLOW US ON TWITTER: https://twitter.com/van_a001

You may inquire also thru #Facebook, add & PM us: www.facebook.com/1205noreen or www.facebook.com/van.amadaPhoto: BEST OF MURANG PABAHAY! LUMINA HOMES LIPA CITY - AIRENE MODEL, 2-3K MONTHLY LANG! CHEAP RENT TO OWN LIPA CITY!
#MurangPabahay #CheapRentToOwn #LuminaHomesLipa#LuminaHomes #LuminaBatangas #AffordableHousing#LowCostHousing #PagIbigHousingPromo #OFWHousingProgram#OFWHousingGuide #PangMasangPabahay #PabahayKayKabayan

Wag malungkot #Kabayan at sa sahod mong pinakamababang Php 7,000.00/monthly, dito sa Lumina Homes pangarap mong sariling bahay para sa mahal na pamilya ay matutupad... 


LUMINA HOMES LIPA CITY
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Bare Type, Provision for 1BR, 1T&B

#LUMINA_HOMES_LIPA
Location: Brgy. Tibig-Tanguay #LipaCity #Batangas

PAG-IBIG FINANCING:
#AireneModel #RowHouse
Floor Area: 22 sqm
Lot Area: 36 sqm
Bare Type, Provision for 1BR, 1T&B
Status: Preselling Promo, at pwede ng malipatan after ng 24months base sa reservation date..

Sample Computation
Total Contract Price: 497,000
Reservation Fee: 3,000

Pag-Ibig Financing
Downpayment: 44,000
Monthly Equity 15mos: 2,933

Loanable Amount:450,000
Monthly Amortization:
30 yrs: 2,281
25yrs: 2,502

Tawag na, #Free tripping po tayo basta magdala lang ng 2 Valid id and 2months payslip para sa inyong #FreeAssessment...

Mr. Van Amada or Ms. Noreen Amada 
DRIVEN Marketing Group Inc.
Email: vanss@driven-group.com or noreenamada@gmail.com
#Globe & #Viber # +63-915-200-4978
#Smart # +63-928-728-0231
#Sun & #WeChat # +63-932-857-6100
HOMEPAGE: http://www.renttoownguidephilippines.blogspot.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/renttoownpilipinas orhttps://www.facebook.com/camellahomes.vanss 
FOLLOW US ON TWITTER: https://twitter.com/van_a001

You may inquire also thru #Facebook, add & PM us: www.facebook.com/1205noreen or www.facebook.com/van.amada