7 Photos - Nov 8, 2011
Photo: Pittsburgh Pirates: 2011 Season in ReviewPhoto: Pittsburgh Pirates: 2011 Season in ReviewPhoto: Photo: Pittsburgh Pirates: 2011 Season in ReviewPhoto: Photo: Photo: Pittsburgh Pirates: 2011 Season in Review