82 Photos - Jan 6, 2015
Photo: Photo: Photo: Monte VIglioPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Monte CotentoPhoto: Anticotento e CotentoPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Monte VelinoPhoto: Corno GrandePhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Monte MidiaPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Monte VelinoPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Rifugio di Campo CerasoPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Rifugio di Campo Ceraso... vandalizzato...Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Monte Viglio