19 Photos - Jul 4, 2012
Photo: Giambattista Valli Couture Fall/Winter 2012/13Photo: Franck Sorbier Couture Fall/Winter 2012/13Photo: On Aura Tout Vu Couture Fall/Winter 2012/13Photo: Iris van Herpen Couture Fall/Winter 2012/13Photo: Iris van Herpen Couture Fall/Winter 2012/13Photo: Jantaminau Couture Fall/Winter 2012/13Photo: Alexis Mabille Couture Fall/Winter 2012/13Photo: Eric Tibusch Couture Fall/Winter 2012/13Photo: Eric Tibusch Couture Fall/Winter 2012/13Photo: Armani Prive Fall/Winter 2012/13Photo: Yiqing Yin Couture Fall/Winter 2012/13Photo: On Aura Tout Vu Couture Fall/Winter 2012/13Photo: On Aura Tout Vu Couture Fall/Winter 2012/13Photo: Serkan Cura Couture Fall/Winter 2012/13Photo: Eric Tibusch Couture Fall/Winter 2012/13Photo: Ulyana Sergeenko Couture Fall/Winter 2012/13Photo: Alexis Mabille Couture Fall/Winter 2012/13Photo: Couture Fall/Winter 2012/13Photo: On Aura Tout Vu Couture Fall/Winter 2012/13