10 Photos - Aug 1, 2015
Photo: ve SpeyeruPhoto: Zde stál kdysi dům, ve kterém začal ProtestantismusPhoto: "Protestantismus je jeden z hlavních směrů křesťanství, vycházející z náboženských reformních hnutí západní Evropy pozdního středověku a raného novověku, především z reformace, zahájené vystoupením Martina Luthera proti prodeji odpustků roku 1517. Označení protestanté bylo původně politické a vztahovalo se na luteránská knížata a města, která na říšském sněmu ve Špýru (Speyer) roku 1529 protestovala proti zákazu reformace ve Svaté říši římské. Počínaje vestfálským mírem r. 1648[1] se označení rozšířilo na všechny křesťany vyznávající reformační a podobné nauky. Jiné označení pro protestanty je evangelíci, což odkazuje k jejich důrazu na bibli, evangelium." (wikipedie)Photo: Photo: We are 1Photo: Photo: papírková tichá poštaPhoto: papírková tichá poštaPhoto: papírková tichá poštaPhoto: papírková tichá pošta