12 Photos - Feb 4, 2015
Photo: Photo: Gonçalo M. Tavares (Sessões Ícone, EC.ON)Photo: Gonçalo M. Tavares (Sessões Ícone, EC.ON)Photo: Gonçalo M. Tavares (Sessões Ícone, EC.ON)Photo: Gonçalo M. Tavares (Sessões Ícone, EC.ON)Photo: Gonçalo M. Tavares (Sessões Ícone, EC.ON)Photo: Gonçalo M. Tavares (Sessões Ícone, EC.ON)Photo: Gonçalo M. Tavares (Sessões Ícone, EC.ON)Photo: Photo: Photo: Gonçalo M. Tavares (Sessões Ícone, EC.ON)Photo: