70 Photos - Mar 29, 2014
Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Scrophularia canina L. ssp. tristis (K.Maly) Nikolic. Lokacije: Serpentinska staništa sliva Krivaje Jelaške, Buk, Dištica, Vojnica, Gosovica, Duboštica, Ograina kod ŽepčaPhoto: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Photo: Photo: Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia tristis K. Maly.- žalosni strupnik.Photo: Scrophularia tristis K. Maly.- žalosni strupnik.Photo: Scrophularia tristis K. Maly.- žalosni strupnik. 28.3. 2014.
Lokacije: Jelaške, Buk na Krivaji kod Olova, pored puta za Dubošticu peti kilometar od Kivaje, Dištica blizu Tomića Privoje kod Zavidovića (oko 1000 N/V)Photo: Scrophularia canina L. ssp. tristis (K.Maly) Nikolic.Photo: Scrophularia tristis K. Maly.- žalosni strupnik.Photo: Scrophularia tristis K. Maly.- žalosni strupnik.Photo: Scrophularia tristis K. Maly.- žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Photo: Photo: Scrophularia canina subsp. tristis (F.Malý) Nikolic. - žalosni strupnik.Photo: Scrophularia tristis K. Maly.- žalosni strupnik. 28.3. 2014.
Lokacije: Jelaške, Buk na Krivaji kod Olova, pored puta za Dubošticu peti kilometar od Kivaje, Dištica blizu Tomića Privoje kod Zavidovića (oko 1000 N/V)Photo: Scrophularia tristis K. Maly.- žalosni strupnik.Photo: Scrophularia tristis K. Maly.- žalosni strupnik.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: