Post has attachment

Post has shared content

Post has shared content
Vjerovatno je većina nas u prvim progovaranjima u majčinom ili neninom krilu, i prije mekteba, naučila kratku dovu: RABBI JESSIR VE LA TUSSIR RABBI TEMMIM BIL-HAJR. AMIN!

Bože, olakšaj, a ne otežaj, Bože, završi s dobrim! Amin!

I, nekako bi, shodno ovom prvom doticaju s vjerom trebalo kroz život da nas prati pravilo olakšavanja i pravilo završavanja sa dobrim, tj. dobrom kao krajnjim ciljem našeg djelovanja.

No, da li zbog toga što mi ni danas, nažalost, ne posvećujemo dovoljno pažnje značenju vjerskog teksta i njegovom osnovnom razumijevanju u svom jeziku, ili zbog drugih faktora, činjenica je da mi ni sebi ni svojoj djeci ne olakšavamo ne pojednostavljujemo, nego otežavamo i komplikujemo, pa shodno tome, ne čudi da nam fali onog dobra koje želimo i na koje toliko govorimo „amin“.

Iako sam nebrojeno puta proučio ovu dovu, čuo dedu, nenu, babu i majku da je uče, ja sam iz svog djetinjstva nosio sliku islama i teškoće kao povezive cjeline. Nije značenje ove dove shvatano kao valorizacija olakšice nad otežavanjem, nego je otežavanje shvatano kao prirodno a ova dova kao čep za odalit kad se tegobe previše nakupi.

Kaže Uzvišeni Allah: „On je vas izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao...“ (El-Hadždž, 78).

U opisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, također stoji: „… koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. A oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – oni će baš uspjeti.” (El-E’araf, 157).

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, istakao je da se ova vjera odlikuje čistoćom i jednostavnošću rekavši: „Najdraža vjera Allahu jeste čista jednostavna.“ (Bilježe Buhari i Ahmed)

Aiša, radijallahu anha, rekla je: „Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, nije nikada data mogućnost da bira a da on nije odabrao lakšu stvar osim ako se radilo o grijehu, a ako je bio grijeh, onda bi bio najdalje od njega.“(Muttefekun alejhi).

Ajeti s ovom porukom su mnogobrojni, hadisi također, no, u našoj praksi, u zadnje vrijeme čak i više nego prije, prisutno je komplikovanje, otežavanje itd…

Držim da je ova pojava, ne samo danas, nego od davnina, od stagnacije islamske civilizacije, glavni kočničar napretka muslimana. Nije se ovo zadržalo samo na ravni teoretiziranja nego je zašlo i u psihu i dušu muslimana. Nerijetko ćemo posvjedočiti da što je vjernik veći “praktikant” vjere to je skloniji i biranju težih varijanti u ponuđenom. Biranje težeg kao strah od moguće zamke po našu vjeru u lakšem, prenijelo se i na veliki broj učenjaka. Njihove knjige namijenjene široj čitalačkoj publici, pod utjecajem takve opreznosti, nerijetko su veoma “krute” i nemaju uvijek dovoljan doticaj sa stvarnošću stanja u kom nastaju.

No, nije mi namjera kritikovati, zbunjenost između nekog dijela i čitalaca danas je u Bosni i Hercegovini dobrim dijelom i posljedica činjenice da se mahom prevode dijela ljudi koji žive u sredina dosta različitim od naše ili su živjeli i u sredini i u vremenu daleko od našeg. Nema tu sporenja kada su u pitanju djela koja se tiču temelja vjere, jer oni važe za sva vremena i za sva podneblja ali ima kada se tiče prilaska ljudima, navođenja primjera i shavatanja okolnosti u kojima oni žive. Često zbog ovih okolnosti određene knjige i savjeti, iako pisani sa sasvim drugom, plemenitom namjerom, donesu tegobu a ne olakšanje.

U predgovoru bosanskom izdanju doktorske disertacije dr. Safveta Halilovića, dr. Enes Karić, između ostalog, prenio je i jednu zanimljivu priču koja objašnjava prirodu tumačenja Kur’ana koja ima jako važnu poruku za naša današnja dešavanja ud ruštvu, ali za mene u ovom razmišljanju i jako vrijedan primjer borbe, istrajnosti i potrage za olakšicom u sopstvenom životu koji ne mora uvijek biit striktno vezan samo za sam vjerski čin nego i život uopšte.

Priča kaže da je neka žena jako voljela svoga muža, ali život ko život nosi iskušenja pa u jednom takvom muž joj dade razvod braka… Priča, nadalje, veli da joj je muž dao razvod braka riječima:

«Puštam te koliko traje - hin!»

Razvod braka ženi teško pade, a kako je riječ “- hin” kojom je njen muž označio vremensko trajanje njenog puštanja teško razumjeti bez konteksta, puštena žena ode kod prvog

učenjaka da sazna koliko traje vrijeme (hin) njenog razvoda. Objasni mu šta joj se desilo i kako se muž razveo od nje a taj učenjak joj odgovori:

Puštena si hiljadu godina!

Svoje mišljenje dokazao je Božijim riječima iz sure Ed-Dehr ili El-Insan, prvi ajet: "Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?"

Ovaj izraz "hinun mined-dehri", označava jako dug period vremena, 1000 i više godina.

Ovaj odgovor nije zadovoljio ženu, jer je to značilo da je puštena zauvijek, te je otišla, malo dalje, kod drugog učenjaka, a on joj odgovori :

-Puštena si samo jednu godinu!»

Ovaj je drugi učenjak svoje mišljenje potkrijepio Božijim riječima iz Kur'ana, 25. ajet sure Ibrahim: "Daje plodove svoje svake sezone (kulle hini) s dozvolom Gospodara svog. "

Ali, ni ovaj odgovor nije zadovoljio ženu, jer je smatrala da je godina dana, ipak, vrlo dug period, pa je otišla kod trećeg učenjaka ipitala ga o trajanju hina, perioda do kada ju je muž pustio, te joj je ovaj treći alim odgovorio:

-Puštena si od svoga muža samo jedan dan!

I on je svoje mišljenje potkrijepio Božijim riječima: „Pa, hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete“ hine tusbihune (to jest 'neka je slavljen svaki dan')” Tek je ovo bio izričiti odgovor koji je zadovoljio okaharenu i zbunjenu ženu

Ova tefsirska priča izvanredno dobro pokazuje kako je Kur'an veličanstveno štivo, pogodno da ga umni primijene i rasprostru na nezamislivo veliki broj čovjekovih egzistencijalnih situacija. Tafsir, zapravo, i jeste znanost koja aktualizira Kur'an u mnoštvu čovjekovih situacija, aktualizira ga u situacijama u kojima se nalazi čovjekov duh, srce, imaginacija, kontemplacija, um, razum, mišljenje, praksa, ukratko kazano, ljudski život…

Koliko je važno protežirati dobro u odnosu na loše, govori nam i hadis kojeg bilježi Darimi u svome Sunenu od hazreti Aiše, radijallahu anha, koja kaže kako je neka žena iz Medine imala muža koji je odlazio u trgovinu i zadržavao se. U njegovom odsustvu ona je često sanjala i rijetko kada da nije bila noseća. Jedne prilike, došla je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, i ispričala: "Moj muž je odsutan, a ja sam noseća. Usnula sam da se jedan stup moje kuće srušio i da sam rodila jednooko dijete." Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, reče: "Hajr! Muž će ti se vratiti, ako Bog da, hajirili i rodit ćeš poslušnog dječaka." Ona je taj san imala dva ili tri puta kada joj je muž odlazio na ta putovanja. Svaki put je dolazila Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, i pričala. On je, tako, tumačio i svaki put joj se muž vraćao i ona rađala dječaka. Jednog dana kada je došla, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, je bio odsutan, a ona je imala takav san, pa ju je hazreti Aiša pitala zbog čega je došla. Ona je odgovorila: "Ima jedan san koji mi se ponavlja, pa ja dođem kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i ispričam mu, a on kaže: 'Hajr – dobro i uvijek bude dobro kako je on rekao'." Hazreti Aiša, je tražila da ga njoj ispriča, ali je ona odbila rekavši: "Kada dođe Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, njemu ću ispričati, kako sam i dosada činila." Međutim, hazreti Aiša je insistirala i ona ga je na kraju njoj ispričala. Aiša joj je kazala: "Bogami, ako je istina to što si usnila, muž će ti umrijeti i rodit ćeš pokvarenog dječaka." Žena je briznula u plač i rekla: "Šta mi bi da tebi ispričam san?" U međuvremenu, stigao je i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme. Pitao je šta je sa ženom, a hazreti Aiša mu je ispričala šta je bilo i kako je ona protumačila san. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme reče: "Šta uradi, Aiša? Kada tumačite snove muslimanu, tumačite ih dobrom, jer se snovi ostvaruju prema tome kako ih tumači i razumije njihov sahibija." "Muž joj je umro", - kaže hazreti Aiša, "i rodila je pokvarenog dječaka."

Dakle, san je onakav kako ga protumačimo, tj. mi tumačenjem i definiranjem određenih pojava, u prethodnom slučaju sna, utičemo ne samo na shvatanje sanjanog nego na događajanja. Ako je tako sa snom zašto bi drukčije bilo sa javom?

Ne birajmo kod komentarisanja nekog događaja-uzroka najgoru posljedicu koja nam padne na um za izjavu nego se oslonimo na dragog Boga pa dajmo najbolju moguću definiciju.

Kur’an nas uči da vrlo često mi nešto želimo a ono je loše po nas ili mislimo da je nešto loše a ono je dobro… dakle, uvijek treba zadržat pozitivnu nadu i pozitivnu misao jer joj ima mjesta.

Kako sugeriše i hadisi-kudsi u kom se bilježe kao Božije riječi i sljedeće:

-Ja sam uz misao Moga roba o Meni…

Pa pazimo na svoje misli, pazimo na svoje riječi, pazimo na svoje definicije i kvalifikacije, možda je između dobra i loša, vaga naša misao i naša riječ.

U istom kontekstu se može navesti i predaja u kojoj je nekom beduinu koji je imao temepraturu Poslanik kazao u smislu: Ako Bog da ona ti je spas od džehennemske vatre, a beduin je na to kazao: Kakav spas ovo je vrućica. Tad je Poslanik konstatovao: Ako tako msiliš onda i nije ništa drugo nego vrućica... Dakle odbijanje beduina da prihvati i dobru stranu svoga stanja lišilo ga je tog dobra.

Olakšavajmo sebi!

Nekako sam s Božijom pomoći ubjeđen kada bi mi danas umnožili lijepe riječi da bi nam se shodno tome umnožila i lijepa dešavanja…

Svidio mi se u kontekstu ovih razmišljanja primjer spomenut u knjizi Jusufa Karadavija “Savremene fetve” koji opisuje jednog učenjak bez premca u svom vremenu a koji nikada nije ni za što što slovom Kur’ana i hadisa nije doslovno okarakterisano kao haram reći da je haram jer je smatrao da samo Allah i Poslanik Njegov mogu nešto proglasit haramom. On bi na pitanja o “haramu” govorio: Ja mislim, po meni je… ali nikada nije ustvrdio sto posto niti je ikada onoga ko bi ga pitao ostavljao bez mogućnosti da kod nekog drugog alima nađe i lakše mišljenje…

Bože, daj nam da budemo od koristi jedni drugima, da olakšavamo jedni drugima u hajru... Bože olakšaj, a ne otežaj, Bože, završi s dobrim! Amin!

http://www.preporod.com/index.php/duhovnost/tradicija/item/3699-rabbi-jesir

#أدعيةأذكار #Dua #Dova #Ismail_Danica

https://plus.google.com/u/0/communities/109032084737987301858

Animated Photo

Post has attachment

Post has shared content
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

BOSNIAN #Kuran_3_8
"Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!

BUBENHEIM & ELYAS #Koran_3_8
Unser Herr, lasse unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem Du uns rechtgeleitet hast, und schenke uns Erbarmen von Dir aus. Du bist ja der unablässig Schenkende.

SAHIH INTERNATIONAL #Quran_3_8
[Who say], "Our Lord, let not our hearts deviate after You have guided us and grant us from Yourself mercy. Indeed, You are the Bestower.

DIYANET ISLERI #Kuran_3_8
Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalblerimizi eğriltme, katından bize rahmet bağışla; şüphesiz Sen sonsuz bağışta bulunansın.

HAMZA ROBERTO PICCARDO #Korano_3_8
“Signor nostro, non lasciare che i nostri cuori si perdano dopo che li hai guidati e concedici misericordia da parte Tua. In verità Tu sei Colui Che dona.

#الحمد_لله #سبحان_الله #الله_أكبر #لا_حول_ولا_قوة إلا_بالله #أستغفر_الله #اللهم_آمين_يارب_العالمين
#اللهـم_صل_وسلم_لى_نبينا_وسيدنا_محمد#
القرآن_الكريم #بِسۡمِ_ٱللهِ_ٱلرَّحۡمَـٰنِ_ٱلرَّحِي# #hadzdz #hadz #umra #islamicquotes #islamicart #islamiccalligraphy #islamic #Muslim #Quran #Koran #Kuran #Ramadan #Ramazan #رمضان
#القرآن_الكريم# #رمضان #Hadith #Hadit #Hadis #Hadisi #اللهم #الله #صباح #القرآن #حديث #أحاديث #لا_إله_إلا_الله_محمد_رسول_الله #Ismail_Danica

https://plus.google.com/u/0/communities/109032084737987301858

Photo

Post has attachment
(السﻻم عليكم ورحمه الله وبركاته)
Animated Photo

Post has shared content
subhan Allah
‏اللهم اجعل أيامنا القادمة مليئة بالخير والفرح ، واكتب لنا تيسيراً وتسهيلاً في أمورنا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير.
Animated Photo

Post has attachment
subhan Allah

Post has attachment
subhuman Allah

Post has shared content
berhuq semi
من هم أهل السنة والجماعة؟

بسم الله الرحمن الرحيم

يخطئ من يقول: إن أهل السنة والجماعة ثلاثة : سلفيون، وأشعريون، وما تريديون، فهذا خطأ،
نقول: كيف يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟! هذا لا يمكن، إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم، وإلا، فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة، فمن هو؟‍ الأشعرية، أم الماتريدية، أم السلفية؟‍‍ نقول: من وافق السنة، فهو صاحب السنة ومن خالف السنة، فليس صاحب سنة، فنحن نقول: السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبداً والكلمات تعتبر بمعانيها لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة؟‍ لا يمكن وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة: إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟‍‍ فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقداً، حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه سلفي.المصدر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

شبكة سحاب /

..................................................................


___________________________________________

قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان(عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء) في مقدمة رسالة "من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة"

هذه كلمات مختصرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة دعا إلى كتابتها ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق واختلاف يتمثلان في كثرة الفرق المعاصرة والجماعات المختلفة، كل يدعو إلى نحلته ويزكي جماعته، حتى أصبح المسلم الجاهل في حيرة من أمره من يتبع ؟ وبمن يقتدي ؟ وأصبح الكافر الذي يريد أن يسلم لا يدري ما هو الإسلام الصحيح الذي قرأ وسمع عنه.
الإسلام الذي هدى إليه القرآن وسنة النبي " صلى الله عليه وسلم" ، الإسلام الذي مثلته حياة الصحابة الكرام وانتهجته القرون المفضلة. وإنما يرى الإسلام الغالب بدون مسمى " كما قال أحد المستشرقين : "الإسلام محجوب"، يعني: المنتسبين إليه بدون اتصاف بحقيقته " لا نقول الإسلام بالكلية ؛ لأن الله سبحانه ضمن بقاءه ببقاء كتابه كما قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}. وببقاء جماعة من المسلمين تقوم على تطبيقه وحفظه والدفاع عنه، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ}، وقال تعالى:{وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ}.
نعم هي الجماعة التي قال عنها الرسول " صلى الله عليه وسلم ": «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك». ومن هنا يجب علينا التعرف على هذه الجماعة المباركة التي تمثل الإسلام الصحيح " جعلنا الله منها " ليعرفها من يريد التعرف على الإسلام الصحيح وعلى أهله الحقيقيين ليقتدي بهم ويسير في ركابهم ولينضم إليها من يريد الدخول في الإسلام من الكفار.

___________________________________________

أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التسعة

◆الأصل الأول : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والإيمان بالقدر خيره وشره

◆الأصل الثاني : أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

◆الأصل الثالث : عدم تكفير أحد من المسلمين إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام

◆ الأصل الرابع : وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية

◆ الأصل الخامس : تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر

◆ الأصل السادس : سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم "

◆ الأصل السابع: محبة أهل بيت رسول الله "صلى الله عليه وسلم " وتوليهم

◆الأصل الثامن : التصديق بكرامات الأولياء

◆ الأصل التاسع : اتباع ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله " صلى الله عليه وسلم " باطنًا وظاهرًا

____________________________________________

تصفح رسالة "من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة"

◄ التصفح المباشر على Calaméo:
http://www.calameo.com/read/00013191052ace45570ac_____________________________________________شبكة الإمام الآجري /
Photo
Wait while more posts are being loaded